Firemní zásady a principy

 • Maarten van LeeuwenBezpečnost a spokojenost našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů jsou pro nás prvořadé.
 • Naším cílem není jen, aby byl zákazník spokojený. Naši zákazníci by měli být velmi spokojení.
 • Naším cílem je být nejlepším dodavatelem průmyslových systémů a služeb ve své třídě a tuto pozici si udržet. Proto se musíme kontinuálně zlepšovat a tedy neustále procházet změnami. V našem oboru podnikání hodláme zůstat a díky tomu se zaměřujeme na dlouhodobé a kontinuální zlepšování a dlouhodobý výzkum a vývoj.
 • Naši lidé jsou naprosto nejdůležitějším aktivem společnosti. Snažíme se, abychom přijímali pouze nejlepší zaměstnance, pokud jde o talent, přístup k práci, etiku a prozákaznickou orientaci. Samozřejmě jsme zaměstnavatelem se 100% rovnými příležitostmi.
 • Usilujeme o vysokou etickou úroveň. O věcech mluvíme otevřeně. Co řekneme, to uděláme. Pokud uděláme chybu, přiznáme ji a sjednáme nápravu. To neznamená, že na sebe necháme svalovat vinu. Interně ani externě nesdělujeme vědomě nic, o čem bychom nebyli přesvědčeni, že není pravda.
 • Interně a obzvláště externě sdělujeme pouze nezbytně nutné informace. To se týká zejména citlivých dat od zákazníků.
 • Konflikty, ať už interní nebo externí, jsou nevyhnutelné a představují pro nás příležitost ke zlepšení systému. Řešíme je pomocí otevřené a upřímné diskuze, vedené snahou pochopit názory druhé strany a chovat se férově. To znamená férovost k druhým, ale také férovost sami k sobě.
 • Zakázky nepřidělujeme na základě nejnižší ceny, stejně tak nevybíráme komponenty či řešení. Místo toho se soustředíme na minimalizaci celkových nákladů. Snažíme se mít pro každou položku jediného dodavatele, se kterým budujeme dlouhodobý vztah založený na loajalitě a důvěře.
 • Vždy budeme neustále zlepšovat náš systém obchodu, technické přípravy, výroby a servisních služeb, abychom docílili zvýšení kvality a produktivity, a tím neustále snižovali náklady.
 • Všichni naši zaměstnanci dostávají každý rok interní a/nebo externí školení v minimálním rozsahu 3 dny.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou vysoce talentovaní a kvalifikovaní dospělí lidé, kteří nepotřebují dohled. Naši vedoucí pracovníci jsou LÍDŘI, kteří drží tým pohromadě a zajišťují, aby všichni chápali své cíle a měli k dispozici potřebné nástroje, infrastrukturu a školení k tomu, aby těchto cílů dosáhli.
 • Nikdy nepropustíme žádného zaměstnance kvůli tomu, že se podařilo dosáhnout vyšší efektivity nebo provést zlepšení jakéhokoliv druhu.
 • Členění na jednotlivá oddělení je nezbytným organizačním zlem. Lidé ve vývoji, konstrukci, obchodu a montáži u nás i u zákazníka musejí pracovat jako jeden tým, aby byli schopní předvídat problémy, ke kterým může při realizaci projektu nebo servisu dojít. Ke svým kolegům přistupujeme jako ke svým interním zákazníkům. Vynikající interní zákaznické služby jsou nutným a nezbytným předpokladem pro poskytování vynikajících služeb externím zákazníkům.
 • Problémy, chyby nebo vady nikdy nejsou způsobeny pouze jednotlivcem, ale fungováním společnosti jako celku, a musíme je vnímat jako příležitost ke zlepšení našeho systému. Proto problémy neskrýváme, ani nezastíráme, ale vynášíme je na světlo, abychom je mohli napravit.
 • Variabilní složky mzdy, prémie a zvýšení platu za zásluhy se odvíjejí spíše od týmové a firemní výkonnosti než od úspěchů jednotlivce. Budeme odměňovat činnosti a iniciativy, které pomohou vylepšit systém.
 • Hrdost na odvedenou práci a na realizované projekty je klíčovým motivačním faktorem pro všechny. Neděláme věci “jak nejlépe umíme” – svou práci děláme profesionálně.
 • Všechny naše činnosti jsou standardizované a zdokumentované do procedur, kterými se my všichni řídíme. Slovo “NORMÁLNĚ” je třeba vymýtit z naší společnosti a jejího slovníku. Věci děláme určitým způsobem, nebo je neděláme vůbec.
 • Musíme vydělávat peníze, abychom přežili, ale vydělávání peněz není naším jediným cílem. V rámci našich možností máme sociální odpovědnost vůči lidem a organizacím v nouzi.
 • Budoucnost naší společnosti je spojena s neustálým zlepšováním, které je úkolem pro každého zaměstnance společnosti.

Certifikace

Kontakt

 • Ústředna +420 519 430 272
  Obchod +420 725 387 729
  Servis +420 519 430 068