Ochrana soukromí Alvey

Společnosti Alvey v rámci holdingu Scott Technology Ltd. (dále jen společnost Alvey nebo Alvey)  se zavazují chránit vaše soukromí.

Během vašeho kontaktu s Alvey můžete s námi sdílet osobní údaje, které umožňují vaši identifikaci jako jednotlivce (například celé jméno, e-mailovou adresu, adresu a telefonní číslo). Toto jsou vaše "osobní údaje".

Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Použitím této stránky nebo zveřejněním vašich osobních údajů našimi službami akceptujete postupy popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Společnost Alvey shromažďuje, zaznamenává a zpracovává osobní údaje zákazníků a uživatelů našich produktů a služeb. Údaje jsou poskytovány fyzickými osobami (dále jen „subjekt údajů“) prostřednictvím kontaktu k nákupu produktu, dodržení záruky, zajištění obchodní a marketingové komunikace, získání nových spolupracovníků.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí a Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonným, správným a transparentním způsobem pro konkrétní a výslovný účel. Zpracování údajů je omezeno na to, co je nezbytné, a doba uchovávání osobních údajů je omezena na dobu nezbytnou pro účely zpracování. Osobní údaje budou adekvátně chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními. 

Společnost Alvey zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 • pro plnění smluvních vztahů;
 • řízení vztahů se zákazníky;
 • informování o změnách našich služeb a produktů;
 • provádění interních operací;
 • dodržování zákonných povinností.

Tyto údaje, které nám byly poskytnuty se souhlasem nebo automatizovaně, budou uloženy a zpracovány v databázi společnosti Alvey.

Údaje o společných správcích zpracovávaných osobních údajů naleznete v závěru tohoto prohlášení. Informace jsou předávány v rámci společností holdingu na základě transparentního ujednání.

I) Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Alvey protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Alvey sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny, jejímž je členem; v rámci protokolových souborů zpracovává společnost Alvey následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Alvey navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

II) Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Jiné údaje se automaticky sbírají prostřednictvím souborů cookie a dalších systémů nebo aplikací pro shromažďování informací. Společnost Alvey používá technické, funkční, analytické a sledovací "cookies". Soubor cookie je malý textový soubor, který při první návštěvě webových stránek bude uložen v počítači, tabletu nebo smartphonu. Naše „cookies“ jsou nezbytné pro technické fungování webu a uživatelskou přívětivost. Umožňují správné fungování webových stránek a zapamatování např. jejich nastavení. Umožňují optimalizovat webové stránky. Ze sledování prostřednictvím cookie se můžete odhlásit instalací internetového prohlížeče tak, aby nebylo uloženo více souborů cookie. Všechny dříve uložené informace mohou být také vymazány z internetového prohlížeče.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Alvey službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti ALVEY nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty (dle Prohlášení Google o ochraně osobních údajů).

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit příslušnou změnou nastavení prohlížeče.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Alvey i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Alvey vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

III) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Alvey za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti Alvey rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost Alvey za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Alvey zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne společnost Alvey zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Alvey sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny, jejímž je členem.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání některé společnosti ze skupiny a tím i v rámci EU) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Alvey (viz níže), tak také kliknutím na tento link: zde. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Alvey Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Alvey možné.

IV) Užívání sociálních pluginů

Webové stránky společnosti Alvey obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby LinkedIn, který je spravován společností LinkedIn Corporation, 1000 W.Maude Avenue, 94085 Sunnyvale, CA, USA.
 • plugin služby Twitter, který je spravován společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 94103 San Francisco, CA, USA.

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Alvey, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

Společnost Alvey poskytne zpracovatelům nebo přidruženým společnostem pouze osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění naší dohody s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti, nebo pokud to vyžaduje legitimní zájem společnosti a je to slučitelné s účelem zpracování. S vašimi osobními údaji bude nakládáno transparentním způsobem.

Se společnostmi, které zpracovávají vaše data v naší objednávce, uzavíráme dohody nebo máme jiné nástroje ochrany dat, která zaručí stejnou úroveň bezpečnosti a důvěrnosti vašich údajů.

Práva subjektu údajů

Pokud chcete zpracování vašich údajů konzultovat, upravovat, opravovat, přenášet, omezovat nebo smazat, můžete bezplatně poslat e-mail na adresu dpo@alvey.be za předpokladu, že doložíte platnou identifikaci subjektu údajů. Tímto způsobem a stejným způsobem můžete rovněž podat námitku proti zpracování osobních údajů nebo pro ukončení komunikace. Údaje budou upraveny nebo vymazány dle platných podmínek pro zpracování a v souladu s našimi technickými možnostmi. Vaše žádost bude zpracována co nejdříve a v přiměřené lhůtě. Váš požadavek bude splněn pouze v případě, že nebudou žádné jiné důvody pro zpracování osobních údajů a zájmy společnosti údaje zpracovávat, např. pro plnění právního závazku. Pokud se dozvíme o úniku dat, který hrozí porušování vašich práv a ochrany osobních údajů a existuje vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, bude o této skutečnosti informován dozorový orgán, stejně tak i subjekt údajů.

Společnost Alvey bere ochranu vašich údajů vážně a přijme vhodná opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným změnám. Pokud máte dojem, že vaše údaje nejsou řádně chráněny nebo existují náznaky nesprávného použití, kontaktujte nás prosím na adrese dpo@alvey.be.

Obecná ustanovení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času změněno. Změny vstoupí v platnost automaticky po zveřejnění.

Zpracování osobních údajů na našich webových stránkách podléhá předpisům Evropské unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). Pokud některé z předchozích ustanovení bude zneplatněno v souvislosti se zpracováním osobních údajů, bude nahrazeno ustanovením, které je co nejblíže základnímu účelu uvedeného ustanovení.

Správce osobních údajů:

Společnosti Alvey jsou členem holdingu Scott Technology Ltd.  Správci osobních údajů zpracovávaných dle tohoto prohlášení Ochrana soukromí jsou společnosti: 

Alvey Manex a.s.
Adresa: Úlehlova 36/49, 691 45 Podivín
IČ: 26291231
DIČ: CZ26291231
Registrace: OR u KOS v Brně, spisová značka B 3766

Alvey nv
Adresa: Nieuwenhovestraat 18, 8540 Deerlijk, Belgie
DIČ: BE 0895.041.467
Registrace: RPR Gent, oddělení Kortrijk

Alvey Samovie sas
Adresa: Parc technologique de Soye, Allée Copernic, 56270 Ploemeur, Francie
DIČ: FR70529314437
Registrace: RCS Lorient 529 314 437

Alvey Alvey Systems & Services Ltd
Adresa: 3 Waterfront Business Park, DY5 1LX Brierley Hill, Velká Británie
DIČ: 09185814

Scott Technology Ltd.
Adresa: 10 Maces Road, PO Box 19667, Christchurch 8241 New Zealand

Ve společnosti Alvey je správou osobních údajů pověřen GDPR manager, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy dpo@alvey.be

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018.

Certifikace

Kontakt

 • Ústředna +420 519 430 272
  Obchod +420 725 387 729
  Servis +420 519 430 068