Politika systému managementu

Strategickou vizí naší organizace je vytvořit společnost, která je stabilní, schopná dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity.

Naším záměrem je vyvinout maximální úsilí, abychom poskytli zákazníkovi vysoce kvalitní služby, které naplní jeho spokojenost a loajalitu k organizaci. Kvalita spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu. 

Společnost Alvey Manex a.s. vyhlásila základní principy politiky kvality, environmentu a politiky BOZP v souhrnném dokumentu: 

Certifikace

Kontakt

  • Ústředna +420 519 430 272
    Obchod +420 725 387 729
    Servis +420 519 430 068