Úvodník

Vítejte v Klubu Alvey! Na místě, kde s vámi chceme sdílet myšlenky a nápady a dokonce vás i pobavit. Prozkoumejte všechny stránky a jsme si jisti, že zde najdete užitečné a zajímavé informace, jak pro práci, tak pro volný čas. Doufáme, že se vám Klub Alvey bude líbit a podělíte se s námi o svůj názor.

2017/01: Alvey přichází s novým nástrojem pro slotting a mapping

Alban Plait-Doin

Ve světě distribuce hraje klíčovou roli optimalizace. Cílem je dostat výrobky do skladu a ze skladu s minimem chyb a minimem manipulace, dopravy a chůze – zkrátka s minimem lidí.

Sklady se ve valné většině případů optimalizují již při výstavbě. Tato optimalizace však může z mnoha důvodů „vyprchat“. Za prvé, často existují silné sezónní výkyvy. Za druhé, byznys se vyvíjí. Přicházejí nové výrobky a jiné se pomalu vytrácejí. Zákazník potřebuje změnu. A objemy obecně narůstají. 

Abychom našim zákazníkům pomohli zvládat tuto výzvu, zavádí společnost Alvey nový nástroj „slotting a mapping“ (nástroj pro optimalizaci umístění skladových položek). Tento nástroj umožňuje zákazníkovi průběžně analyzovat a optimalizovat svůj sklad.

Slotting a mapping vycházejí z předpokládaného objemu objednávek, které je třeba realizovat za určitý časový interval.

Slotting…

Slotting nejprve pracuje na vzájemně nezávislých referencích. Podle objemu v litrech a frekvenci výskytu v databázi objednávek se pro každou položku stanoví počet vyvolání a tedy denní vyexpedovaný objem.  Přizpůsobíme-li tyto údaje typům umístění, které má zákazník k dispozici (nejčastěji logistický sklad), můžeme roztřídit reference do tabulky se dvěma vstupy, jeden pro počet vyvolání, druhý pro vyexpedovaný objem.

Například objemová reference A vyvolaná jednou bude představovat stejný vyexpedovaný objem jako reference B, která je 10x menší, ale 10x vyvolaná. Nástroj zvolí stejný typ vychystávacího nosiče, ale jinou strategii umístění kvůli zajištění optimálního pohybu pracovníků.

Pro optimalizaci doplňování zásob tak určíme, v jakém typu umístění uskladníme každou referenci (policový regál, statický nebo dynamický válečkový regál, nebo paleta). Slotting se tedy snaží optimalizovat jak činnost vychystávání (pickingu), tak činnost doplňování zásob (provádí se globální optimalizace).

Mapping…

automatizace skladů - systémy AlveyJakmile je proveden slotting, může nastoupit mapping. Ani tento proces není založen na jednotlivě braných referencích, ale na frekvenci výskytu stejných skupin dvou nebo více referencí v jednotlivých zakázkách. Na základě těchto skupin referencí a rozdělení jednotlivých typů nosičů ve vychystávacích stanicích provádí seskupení „k sobě se hodících“ referencí do jedné stanice. To umožní minimalizovat počet zastavení ve vychystávací stanici kartonů či přepravek v průběhu přípravy objednávky. 

Mapping bere v úvahu tato omezení:

 • Omezení zón (povinná nebo zakázaná přítomnost určitých referencí v určitých stanicích) 
 • Omezení typů, které mohou být spolu / nemohou být spolu (povinná nebo zakázaná současná přítomnost určitých dvojic referencí ve stejné stanici) 
 • Úroveň angažovanosti pracovníků: maximální počet příkazových řádků, které může zpracovat jeden operátor v jedné stanici. Jestliže je tohoto počtu dosaženo, nepřiřazují se již další reference k této stanici.

Mapping také provádí meta-heuristickou analýzu, aby získal optimalizované řešení na základě počátečního řešení. 

Kvalita takového řešení se hodnotí těmito dvěma kritérii: 

 • Celkový počet zastavení ve stanici potřebný k realizaci celého objemu objednávek
 • Počet úkolů reorganizace skladu (viz dále)

Konektor k WMS

Po skončení mappingu přichází fáze reorganizace skladu. Za tímto účelem se nástroj připojí k WMS systému zákazníka, aby získal informace o obvyklém rozdělení referencí ve stanicích. Na základě toho vytvoří úkoly, jejichž účelem je uvést sklad do stavu doporučeného mappingem. 

Rozlišujeme 3 druhy těchto úkolů:

 • Nové reference: sklad referenci nezná.
 • Doplňování zásob: reference je známa, ale není nikde uskladněna.
 • Optimalizace skladu: sklad referenci zná, ale ta je uskladněna v jiném typu umístění nebo v jiné stanici, než doporučuje mapping. V tomto případě bude třeba ji přemístit buď přímo, nebo vyměnit její místo s jinou referencí, která je v cílovém skladu, přičemž se případně prochází třetí stanicí.

Pro plánování úkolů reorganizace nástroj navrhuje úkoly vedoucímu pracovníkovi.

Ten udržuje kontrolu nad nástrojem a může vybrat úkoly, které se budou realizovat. Tyto úkoly budou odeslány do WMS, který je vykoná jako všechny ostatní úkoly přenosu uskladněného zboží.  Výsledkem jsou naprosto transparentní instrukce pro operátory doplňování zásob i operátory vychystávání.

Řízení vychystávacích míst ve skladu vyžaduje nástroje, které jsou přímo určené pro systematickou optimalizaci celkového výkonu logistického centra. Kvalitně nastavená poziční pravidla umožní získat 15% až 20% celkového výkonu. Naše nástroje plní přesně tuto funkci a umožňují tak ulehčit vedoucím pracovníkům práci s dlouhými analýzami, které často přinášejí problémy. 

Alban Plait-Doin
Group IT Director

Pro více informací kontaktujte náš obchodní tým pro softwarová řešení.

 

Předchozí články

  Certifikace

  Kontakt