Dotační projekty

Společnost Scott Automation se neustále rozvíjí, zvětšuje a inovuje. Za tímto účelem využíváme čerpání příspěvků ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem této stránky je podat základní informace o projektech spolufinancovaných z prostředků EU.

Design nového typu paletizátoru

Registrační číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009763

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy:

Inovační vouchery - I. výzva

Název projektu:

Design nového typu paletizátoru

Doba realizace:

15.3.2017 – 30.11.2017

Cíl projektu:

Cílem je vytvořit moderní, nadčasový a osobitý design paletizačního zařízení, který zvýší jeho vizuální atraktivitu a vnímanou hodnotu, a odliší jej od konkurence.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Pořízení technologií pro zvýšení konkurenceschopnosti

Registrační číslo projektu:

CZ.1.03/2.2.00/13.03031

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace - Rozvoj

Název projektu:

Pořízení technologií pro společnost Alvey Manex pro zvýšení konkurenceschopnosti

Doba realizace:

15.11.2013 – 31.5.2015

Celkové náklady:

bude doplněno

Výše dotace OPPI:

bude doplněno

Popis:

Společnost Alvey Manex se rozhodla předloženou investicí posílit a rozšířit okruh svých produktů, zahrnující výrobu konvenčních i robotických paletizátorů, depaletizátorů, dopravníků, regálových zakladačů a další zařízení. 

Po realizaci projektu plánuje společnost zvýšit svou výrobu především v oblasti dopravníkových tras a větších paletizačních celků, což vyžaduje investice do manipulační techniky a strojního zařízení, umožňujícího výrobu daného produktu, ke kterému nemá ve stávající situaci technologie. Toto výrazně zvýší konkurenceschopnost a soběstačnost společnosti.

V rámci projektu byly pořízeny výrobní technologie ve formě výrobních strojů a nástrojů:

  1. Zakružovačka plechu, elektrická 
  2. Lakovací box 
  3. Elektrický vysokozdvižný vozík 2x 
  4. Hydraulický lis 
  5. Svářečka
  6. Vakuový manipulátor k laseru
  7. Nůžky na plech
  8. Obráběcí stroj – soustruh
  9. Jeřábová dráha 30m + most 2x 3.2t

Výrobní možnosti společnosti dříve neumožňovaly manipulaci s těžkými břemeny. Po realizaci projektu bude možno kompletovat větší technologické celky, bez nutnosti využití více pracovníků a tím i snížení rizika poranění operátorů. Pořízením obráběcího stroje se okamžitě navýší kapacity výroby, které jsou nyní nedostačující a část výroby se musí řešit outsourcingem. Proškolené operátory stroje již společnost zaměstnává. Kladem je omezení transportních nákladů, které outsourcingem vznikají. Stejně tak to platí i pro brusku, hydraulický lis a ostatní nástroje, které zvýší efektivitu a sníží časovou náročnost projektů tím, že bude společnost více soběstačná.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Certifikace

Kontakt