Unikátní kompaktní paletizační buňka přinesla řadu praktických výhod

Firma Scott nedávno dodala svůj nový kompaktní robotický paletizátor jednomu z předních výrobců osobních hygienických potřeb v Austrálii, který zásobuje celý trhy v celé oblasti Austrálie, Nového Zélandu a Pacifiku.

Video

Fotogalerie

  • Popis projektu

Zákazník hledal možnosti automatizace s cílem nahradit manuální paletizaci, snížit osobní náklady a zvýšit úroveň bezpečnosti obsluhy u nově instalované linky. Šlo mu o kompaktní systém, který zabere minimum místa, je cenově výhodný a jednoduše přístupný pro obsluhu. Zařízení také muselo jít rychle implementovat do linky při minimálním narušení stávající výroby.  

Scott již u tohoto zákazníka dříve instaloval jiný paletizační systém. Tato předchozí pozitivní zkušenost v kombinaci s našimi znalostmi místa a flexibilním přístupem znamenala, že volba logicky padla opět na firmu Scott. Díky tomu, že jsme klíčovým integrátorem robotů Kuka, byli jsme schopni získat robotickou jednotku v kratším termínu a zkrátit tak dodací lhůtu. Tato výhoda oproti jiným dodavatelům automatizace byla pro zákazníka podstatná.    

Při výběru nejvhodnějšího řešení bylo zváženo několik možností, z nichž zákazník nakonec preferoval systém umožňující odsun plné palety bez nutnosti zastavit stroj. Pro tuto aplikaci byl tedy zvolen kompatní robotický paletizátor, který nabízí plně automatickou paletizaci na konci linky ve dvou buňkách. Výkon zařízení dosahuje až 30 kartonů za minutu při maximální výšce plné palety 2,4 m a lze jej implementovat velmi rychle s minimálním narušením chodu linky. 

Zákazník je s tímto systémem velmi spokojen díky rychlé návratnosti investice. Pozitivně hodnotí také rychlost reakce firmy Scott, kdy v tomto případě celý projekt od prvotního kontaktu až po dodání na místo trval 14 týdnů. Instalace neměla žádný dopad na stávající výrobní linku a zařízení předčilo očekávání zákazníka díky své bezpečnosti provozu a jednoduchosti servisu. 

Funkční popis

Obsluha umístí do obou paletizačních buněk prázdné palety. Systém je navržen tak, že operátor díky indikaci zeleného světla jasně vidí, kdy je bezpečné vstoupit do prostoru buňky. Kromě toho optické senzory u vstupů do obou buňek chrání manipulační prostor. Jakmile jsou palety na svém místě, obsluha zvolí přednastavenou slož na paletě a spustí stroj. Robot pak odebírá ze vstupního dopravníku jeden ze dvou typů krabic (vždy se manipuluje zároveň jen s jedním typem) a ukládá je na paletu v aktivní buňce přesně dle nastavené slože. 

Jakmile je paleta plná, zvedne se bezpečnostní bočnice oddělující buňku s paletou od prostoru robota. Umožní tak obsluze odvézt hotovou paletu, zatímco paletizace plynule pokračuje ve druhé buňce. Tento duální systém znamená, že nedochází k přerušení výrobní linky a bezpečnostní systém zařízení vždy dává operátorům možnost vstupu pouze do buňky, která není aktuálně používána. 

Výhody

  • Značné úspory nákladů díky automatizaci v porovnání s manuální prací 
  • Žádné odstávky či narušení stávajících výrobních linek během instalace nebo při provozu  
  • Rychlé dodání systému 
  • Kompaktní systém zabírající velmi málo prostoru  
  • Spolehlivost robotického systému   
  • Produkty jsou automaticky uchopovány přesně opakovatelným způsobem  
  • Zvýšení úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pro obsluhu  
  • Snížené riziko poškození produktů při přepravě 

Certifikace

Kontakt