Systém pro třídění, skladování a paletizaci krabic

Projekt pro předního evropského výrobce kosmetických výrobků zahrnoval automatizaci skladování a třídění balíků přicházejících z vychystávací sekce a jejich uspořádání na palety podle cílové destinace.

Video

Specifikace

Produkt

Krabice a jiná balení s kosmetickými výrobky

Rozměry

Min. velikost: 240 x 220 x 110 mm
Max. velikost: 600 x 400 x 400 mm
Max. hmotnost: 15 kg

Výkon

Linka je dimenzována na průchod 800 balíků za hodinu.

Palety

...

Provoz

2x 8 hodin v závislosti na období - 6 dní v týdnu.

Fotogalerie

  • Popis projektu

Popis funkce

Dodané zařízení se skládá ze 2 podčástí:

  • Dopravní systém
  • Skladovací část

Balíky jsou pomocí beztlakých akumulačních dopravníků dopraveny do skladovací zóny. Optické čidlo rozpozná velikost krabic a podle toho je roztřídí do dvou větví. Poté jsou jedna po druhé identifikovány a naloženy na vozík vstupního regálového zakladače.

Skladová zóna se skládá ze dvou dynamických řad regálů (dvou různých šířek), mezi nimiž se pohybuje vstupní a výstupní regálový zakladač.

Vstupní zakladač je osazen dvěma dopravníky: jedním pro krabice s menší šířkou a druhý pro rozměrnější kusy.

Výstupní zakladač také nese 2 dopravníky a vyzvedává balíky ze dvou různých míst.

Výstupní dopravník ze skladu tvoří 2 paralelní větve, které zajišťují přísun k paletizační zóně.

Certifikace

Kontakt