Řešení Scott přineslo značné zvýšení efektivity a produktivity linek u dodavatele zeleniny

Velký investiční projekt, který před časem realizoval přední dodavatel balené zeleniny ve východní Anglii, nyní přináší významné zisky. V provozu, který původně zahrnoval několik samostatných linek a manuálně prováděné balení a paletizaci, bylo rozhodnuto o navýšení balicí kapacity, zvýšení flexibility a odstranění veškeré ruční manipulace.

Project layout

Fotogalerie

  • Popis projektu

Projekt si vyžádal instalaci 6 nových automatických balicích linek do pytlů, které musely být schopny manipulace s celou řadou různých plastových přepravek používaných v sektoru privátních značek. Jednalo se o přepravky a vratné přepravní obaly, které jsou buď skládací nebo stohovatelné zasouvací s lištami. Bylo proto nutné zaručit šetrné a přesné balení produktů o hmotnosti až 20 kg, se zavíráním a kontrolou při výkonu až 13 přepravek za minutu na každou linku. Kvůli povaze produktu, použitým typům přepravek a jejich plné hmotnosti šlo o poměrně náročné řešení.  

Po důkladném posouzení všech nabízených řešení si zákazník vybral Scott jako jednoho ze tří partnerů, kteří společně zajistí realizaci projektu. Manipulace, orientace a balení pytlů bylo svěřeno firmě BPA, zavírání přepravek s lištami firmě Autarky a manipulace, akumulace, paletizace a ovinování palet společnosti Scott.

Protože byl k dispozici pouze omezený prostor a bylo nutné zajistit přístup přepravek i obsluhy ke každé lince, zákazník si vybral osvědčené "multi-line" řešení, u něhož se balené produkty dopravují nahoru do mezipatra, kde probíhá akumulace na jednoduchých širokých dopravnících s modulárními pásy, které vyžadují minimální údržbu. Výhodou tohoto způsobu akumulace je "oddělení" procesu balení od samotné paletizace, což značně snižuje výskyt menších odstávek a zvyšuje efektivitu linek.    

Jakmile se naakumuluje dostatek produktů pro naplnění palety, přechází do vyčkávací pozice ve frontě a následně odjíždí po dopravnících přímo do skladu, což výrazně snižuje nároky na manipulaci a provoz vysokozdvižných vozíků. Paletizaci provádí konvenční paletizátor typu Alvey PL8000 poslední generace, který garantuje přesné a spolehlivé ukládání na paletu při vysokých rychlostech. Vyžadováno je přesné pozicování přepravek nad sebou, aby nedošlo ke spadnutí. Tyto druhy přepravek mají tendenci se při stohování kývat, takže je nutné stoh na paletě při ukládání svírat. Tím se zajistí přesná opakovatelnost.

Mezi další výhody multi-line řešení patří:

  • Minimální plocha zastavěná dopravníky na úrovni podlahy skladu.
  • Okamžitý přísun požadované prázdné palety do paletizace.
  • Extrémně malá zabraná plocha.
  • Velmi rychlý přesun plné palety do ovinovacího stroje.

Manipulace probíhá při kapacitě více než 50 přepravek za minutu, za hodinu se zajistí a doručí do expedice až 50 palet.

Všechny strany podílející se na tomto projektu úspěšně spolupracovaly a podporovaly se, zatímco projektovému týmu zákazníka připadl nezáviděnihodný úkol udržovat plný chod výroby během instalace celé této mnohamilionové investice.

Na dotaz ohledně spokojenosti s realizovaných projektem odpověděl provozní tým: "Je to dobré zařízení, líbí se nám. Byla to skvělá týmová práce. V této nelehké době máme nyní zajištěn robustní výrobní proces, díky kterému můžeme garantovat kontinuální dodávky našim klíčovým zákazníkům."

Certifikace

Kontakt