Naše hodhoty

Kdo jsme a koho chceme v našem týmu

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKAScott-customer focus

 • Budujte důvěru s našimi interními a externími zákazníky, a to tím, jak nasloucháte, konáte a reagujete na jejich potřeby.
 • Vytvářejte přidanou hodnotu a rozumějte názorům a očekáváním našich zákazníků.
 • Inovujte, buďte kreativní a myslete podle filozofie efektivní a štíhlé firmy.

Scott-results matterDŮLEŽITÉ JSOU VÝSLEDKY

 • Vytrvejte. Jednejte energicky a s naléhavostí.
 • Průběžně hodnoťte a měřte pokrok a podnikejte nezbytné kroky.
 • Aktivně se zapojte a sdílejte nadšení ze změn a úspěchů.

PŘÍSTUP A INTEGRITAScott-attitude and integrity

 • Buďte zodpovědní za své činy, buďte pozitivní, flexibilní a otevření jiným názorům.
 • O společnost a její zákazníky se starejte jako by byli vaši vlastní.
 • Jednejte se ctí při všem, co děláte.

DŮVĚRA V TÝMUScott-team who trust

 • Co řeknete, to udělejte, respektujte a podporujte ostatní a vždy dávejte to nejlepší.
 • Veškeré jednání a komunikace se řídí přístupem JEDEN tým, jedna SPOLEČNOST.
 • Delegujte, sdílejte informace a přijímejte zodpovědnost.

Certifikace

Kontakt