Automatický sklad na přepravky s prádlem

Jeden z našich projektů pro odvětví nemocničních prádelen zahrnoval instalaci automatizovaného skladu přepravek s prádlem. Systém zajišťuje mnoho funkcí, od odebírání prádla ze žehlicí a skládací linky, jeho přesun ke kontrolním a identifikačním stanovištím, přes vkládání stohů prádla do přepravek a jejich následné zakládání do patrových skladových regálů, až po automatické vychystávání pro účely expedice.

Fotogalerie

  • Popis projektu

Automatický sklad

Ragálový zakladač odebírá přepravky s prádlem a ukládá je do určených pozic v regálech.

Popis funkce:

Po výjezdu z výrobní zóny jsou stohy prádla automaticky nakládány na speciální přepravky.

Přepravky se dále opatří identifikačním kódem (čtečka čárového kódu, RFID…) a naloží na regálový zakladač.

Zakladač se pohybuje podél uličky a posílá přepravky na jednotlivé rampy s gravitačními dopravníky, dle instrukcí řídícího softwaru.

Jednotlivé přepravky sjíždějí na válečkových gravitačních rampách, řadí se jedna za druhou a čekají na vyzvednutí.

Odběr přepravek pro účely vychystávání může probíhat dvěma způsoby:

  • Manuálně: obsluha odebírá přepravky s prádlem přímo na konci gravitační rampy.
  • Automaticky: přepravky jsou odebírány druhým zakladačem a pokládány na výstupní dopravník, v závislosti na zadání stanoveném řídícím softwarem.

Manuální sklad

Obsluha zakládá přepravky s prádlem do vymezených koridorů.

Popis funkce:

Operátoři pokládají plné přepravky s prádlem na vstup do patrového regálového skladu, do příslušného koridoru s gravitačním dopravníkem.

Na konci regálu je operátoři opět odebírají manuálně.

Doplňková zařízení

Automatický destohovač přepravek 

  • Stohy přepravek jsou pomocí vozíku dopraveny do destohovače.
  • Přepravky jsou jedna po druhé destohovány na výstupní dopravník, který je dopraví do výrobní zóny k naplnění prádlem.

Přepravky

Speciální plastové přepravky pro skladování stohů složeného prádla.

Dohled pomocí softwaru Maestro+

Pro celkový dohled nad zařízením byl instalován software Scott Maestro+, který zajišťuje rozhraní mezi hardwarem a nadřazeným informačním systémem zákazníka.

Certifikace

Kontakt