Automatické vozíky AGV

Automaticky řízené vozíky (AGV – Automated Guided Vehicles) představují vysoce bezpečný systém se spolehlivým provozem. Jejich moderní bezpečnostní a snímací systémy jsou zárukou, že nedojde k žádnému poškození výrobků, budov ani strojních zařízení. Navíc se významně zvyšuje bezpečnost práce a produktivita.

Výhody AGV vozíků

ImplementaceScott AGV

Snadná implementace, minimální úpravy stávajících budov bez potřeby dalších pevných konstrukcí.

Provoz

Žádné škody na výrobcích, budovách ani na zařízení zákazníků. Spolehlivá provozuschopnost 24/7 se sledovatelným a řádně zaznamenaným pohybem výrobku.

Efektivita a bezpečnost práce

Výrazné zlepšení provozní bezpečnosti v závodu. Bezpečnostní a snímací systémy AGV zaručují eliminaci škod na výrobcích, budovách a strojním zařízení, stejně jako poranění osob.

Údržba a úpravy

AGV vozíky přinášejí logistickou flexibilitu a umožňují snadné modernizace a úpravy linek. Zajišťujeme lokalizovaný non-stop servis prostřednictvím rozsáhlé servisní sítě SCOTT.

Cenová výhodnost

Automatizací celého procesu nebo jeho části lze dosáhnout značných úspor nákladů v logistickém provozu. Doba návratnosti investice automatizovaného systému je velmi krátká, především při práci ve vícesměnném provozu. Lze snížit mzdové náklady, popřípadě můžete pracovníky uvolnit na produktivnější činnosti. Automatizovaný systém je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aniž by docházelo k přerušení procesu. Systém si také můžete pronajmout, takže s investicí nebude svázán žádný kapitál.

Bezpečnost a prostředí

Řešení AGV představují velice bezpečný systém se spolehlivým provozem. Díky pokročilým bezpečnostním prvkům nedochází ke škodám a na pracovišti se také výrazně zvýší bezpečnost.

Certifikace

Kontakt