Paletizační systémy

Paletizační systémy ScottPaletizaci zboží se věnujeme více než 50 let a mezi našimi zákazníky najdete spoustu známých světových značek. Proto je velmi nepravděpodobné, že bychom váš produkt nezvládli paletizovat - přinejmenším pokud to umí i někdo jiný. Dodáváme řešení s end-of-line nebo multi-line paletizátory, případně s kombinací obou typů. Používáme jak konvenční, tak robotická zařízení. U obou jsme schopni dosahovat vysoké flexibility systému i při vysokých výkonech.

Paletizace vyžaduje vysokou míru flexibility v téměř každém odvětví. Speciálně navržené paletizační systémy Scott nabízejí právě takovou univerzální použitelnost. Naše systémy fungují bezchybně v náročných podmínkách - například v prostředí s extrémními teplotami. Pro každé odvětví vyvíjíme řešení, která splňují nejpřísnější požadavky. Naším úkolem je najít co nejjednodušší řešení pro někdy i velmi složité problémy.

Scott - robotic palletising system

Každý projekt má svá specifika. Někdy to může být požadavek na vysoký výkon, linka může být velmi složitá, může vyžadovat použití multi-line nebo single-line paletizací, nebo kombinace všeho uvedeného.

Naše řešení dokážeme realizovat i za nejnáročnějších podmínek, jako např.:

  • Mrazivé prostředí až do -30°C
  • Nestandardní produkty a/nebo obaly
  • Provádění projektů při běžící výrobě a/nebo pod velkým časovým tlakem

Certifikace

Kontakt