Multi-line paletizátory

Řada našich zákazníků pracuje v náročných podmínkách. Normy pro kvalitu, hygienu a bezpečnost jsou stále přísnější. Paletizace jako taková nemá nic společného s výrobou - vnímáme ji jako logistickou činnost. Kromě toho paletizace vyžaduje (obvykle) dřevěné palety, stejně jako další druhy spotřebních materiálů, jako např. plastové fólie, proložky a etikety. Mnoho našich zákazníků by raději nevidělo žádné z těchto věcí nikde poblíž haly určené pro hygienickou výrobu. U multi-line systémů je několik výrobních linek napojeno na jedno nebo více paletizačních zařízení, která obvykle nejsou umístěna v samotné výrobní hale.

Multiline palletising project by Scott / Alvey

Hotové výrobky se automaticky přesouvají na místo, kde čekají na paletizaci. Jakmile je zde shromážděno dostatečné množství produktu pro naplnění palety, systém si produkt přivolá, dopraví jej na paletizátor(y) a postará se o provedení paletizace. Vše je zcela automatické - po konzultaci se zákazníkem (uživatelem linky) a v závislosti na potřebách koncového zákazníka (např. obchodního řetězce) lze nastavovat celou řadu parametrů: typ palety, skladbu paletové slože, proložky, s/bez ovinutí do fólie, atd.

Takovou linku lze plně řídit samotnými řídícími jednotkami (PLC). Další, ještě lepší možností, je kombinace s naším softwarem Maestro+. Tento software poskytuje rozhraní mezi ERP nebo jiným nadřazeným systémem zákazníka a hardwarem linky. Kromě snadnějšího a dynamičtějšího řízení tento software poskytuje také uživatelsky přívětivé rozhraní pro obsluhu, lepší zasílání chybových zpráv a vytváření výrobních a servisních statistik.

Výhody multi-line řešení jsou:

  • Jasné oddělení výroby a logistiky
  • Cenově výhodné řešení
  • Plně automatický provoz
  • Menší počet pracovníků obsluhy
  • Žádný (nebo velmi omezený) pohyb vysokozdvižných vozíků
  • Minimální zastavěná plocha
  • Vzdálená diagnostika a monitoring ze strany zákazníka a/nebo společnosti Scott
  • Velmi flexibilní řešení, umožňující přidávání dalších výrobních linek nebo skladeb zboží na paletě

Certifikace

Kontakt