Multi-line paletizátory

Řada našich zákazníků pracuje v náročných podmínkách. Normy pro kvalitu, hygienu a bezpečnost jsou stále přísnější. Paletizace jako taková nemá nic společného s výrobou - vnímáme ji jako logistickou činnost. Kromě toho paletizace vyžaduje (obvykle) dřevěné palety, stejně jako další druhy spotřebních materiálů, jako např. plastové fólie, proložky a etikety. Mnoho našich zákazníků by raději nevidělo žádné z těchto věcí nikde poblíž haly určené pro hygienickou výrobu. U multi-line systémů je několik výrobních linek napojeno na jedno nebo více paletizačních zařízení, která obvykle nejsou umístěna v samotné výrobní hale.

Hotové výrobky se automaticky přesouvají na místo, kde čekají na paletizaci. Jakmile je zde shromážděno dostatečné množství produktu pro naplnění palety, systém si produkt přivolá, dopraví jej na paletizátor(y) a postará se o provedení paletizace. Vše je zcela automatické - po konzultaci se zákazníkem (uživatelem linky) a v závislosti na potřebách koncového zákazníka (např. obchodního řetězce) lze nastavovat celou řadu parametrů: typ palety, skladbu paletové slože, proložky, s/bez ovinutí do fólie, atd.

Takovou linku lze plně řídit samotnými řídícími jednotkami (PLC). Další, ještě lepší možností, je kombinace s naším softwarem Maestro+. Tento software poskytuje rozhraní mezi ERP nebo jiným nadřazeným systémem zákazníka a hardwarem linky. Kromě snadnějšího a dynamičtějšího řízení tento software poskytuje také uživatelsky přívětivé rozhraní pro obsluhu, lepší zasílání chybových zpráv a vytváření výrobních a servisních statistik.

Multiline palletising project by Scott / Alvey

Výhody multi-line řešení jsou:

  • Jasné oddělení výroby a logistiky
  • Cenově výhodné řešení
  • Plně automatický provoz
  • Menší počet pracovníků obsluhy
  • Žádný (nebo velmi omezený) pohyb vysokozdvižných vozíků
  • Minimální zastavěná plocha
  • Vzdálená diagnostika a monitoring ze strany zákazníka a/nebo společnosti Scott
  • Velmi flexibilní řešení, umožňující přidávání dalších výrobních linek nebo skladeb zboží na paletě

Certifikace

Kontakt