Automatický multi-line paletizační systém na krabice s mraženým pečivem

Navrhli jsme a dodali plně automatickou paletizační linku pro renomovaného výrobce listového pečiva v Belgii. Jedním z náročných požadavků projektu bylo zachování nepřerušeného chladicího řetězce pro mražené pečivo. Toho se podařilo dosáhnout umístěním dvou vysokokapacitních paletizátorů v kombinaci s akumulační zónou přímo v mrazicím prostoru.

Video

Certifikace

Kontakt