Dopravní systém na prázdné plastové lahve

Dodaný systém slouží k dopravě prázdných plastových lahví používaných pro čistící prostředky k jednotlivým plnicím linkám. Vysoký hodinový výkon a velký počet referencí vyžadují vytváření lahví předem a jejich skladování.

Fotogalerie

  • Popis projektu

Funkční popis:

Zařízení se skládá ze širokých pásových dopravníků, které odebírají prázdné lahve vycházející z vyfukovacích strojů a dopravují je k automatickým vkladačům do kontejnerů. Tyto kontejnery se následně skladují pomocí dopravních vozíků v tzv. LIFO koridorech (poslední dovnitř, první ven).

Kontejnery se v závislosti na potřebách výroby automaticky vyzvedávají ze skladu a distribuují k jednotlivým plnicím linkám. Automaticky probíhá i jejich vyprazdňování na pásový dopravník. Lahve jsou poté seřazeny za sebe pro potřeby plnění.

Certifikace

Kontakt