Servisní prohlídky

Servisní služby Scott Automation pomáhají zajistit, aby zařízení zákazníka zůstalo po celou dobu životního cyklu v optimálním technickém stavu. Nabízíme servisní smlouvy šité na míru vašim potřebám a požadavkům.

Pohotovostní servisní prohlídky

Služba zaručuje zákazníkovi operativní zásah našeho servisního týmu v krátké garantované lhůtě, jejíž doba je individuálně dohodnuta ve zvláštní servisní smlouvě. Zákazník tím získává jistotu, že případná závada bude mít minimální dopad na jeho výrobu.

 • Odborná diagnostika - V případě zjištění závady nebo při podezření na možný problém provedeme podrobnou diagnostiku, abychom určili jaká servisní opatření bude nutné podniknout.
 • Rychlá reakce - Vynaložíme maximální úsilí, abychom byli co nejrychleji na místě. V závislosti na urgentnosti a umístění instalace volíme nejefektivnější formu dopravy k vám.
 • Kompetence - Na servisní zásahy vysíláme naše nejzkušenější pracovníky, kteří mají přehled o konkrétním zařízení.

Preventivní servisní prohlídky

Nabízíme systém pravidelných nebo podmíněných prohlídek, který bude navržen dle vašich potřeb a specifik konkrétního zařízení. Tyto kontrolní inspekce pomáhají včas odhalit drobné nedostatky, které by mohly časem narůstat a způsobit mnohem závažnější a nákladnější problémy.

 • Audit - Jako první krok navštíví náš technik váš provoz a provede důkladnou prohlídku zařízení. Vypracuje detailní analýzu jeho stavu a navrhne vhodný servisní plán.
 • Servisní plán - Nápravná opatření doporučená auditem a schválená zákazníkem jsou poté detailně připravena a realizována na místě naším servisním týmem.

Cíle

 • Prodloužit životnost vašeho zařízení
 • Snížit pravděpodobnost výskytu poruch, odstranit jejich možné příčiny
 • Předvídat problémy a předejít tím nákladným pohotovostním zásahům
 • Zabránit abnormální spotřebě energií
 • Minimalizovat finanční ztráty způsobené výpadky produkce
 • Zlepšit pracovní podmínky pracovníků obsluhy zařízení
 • Zredukovat rozpočet na údržbu

Certifikace

Kontakt