Servisní smlouvy

Léty prověřené zkušenosti našeho servisního oddělení ukazují, že zákazníci, kteří berou pravidelné servisní prohlídky jako samozřejmost, redukují své provozní problémy na minimum a dosahují také výrazně delší životnosti zařízení.

Pravidelné servisní prohlídky se většinou provádí na základě dlouhodobé servisní smlouvy. Náš servisní tým, složený z nejzkušenějších techniků, na místě důkladně zanalyzuje stav zařízení a poskytne doporučení, jak zajistit další optimální provoz.

Podrobné informace o našich pohotovostních a preventivních prohlídkách naleznete na stránce věnované Servisním službám.

Obecně se kontroly zaměřují zejména na:

  • Opotřebení pohyblivých částí stroje
  • Správné nastavení snímačů
  • Celkové seřízení stroje pro co nejhladší provoz

Kontrola rovněž zahrnuje důkladnou údržbu a výměnu standardní sady opotřebitelných náhradních dílů. Menší opravy se provádí ihned, pokud se najdou závažnější poruchy, zajistíme následnou dodávku a montáž potřebných dílů.

V současné době má Scott Automation uzavřeny servisní smlouvy s většinou svých zákazníků, včetně mnoha AAA firem.

Certifikace

Kontakt