Modulární dopravníky kusového zboží

Scott nyní nabízí řadu modulárních dopravníků pro „lehčí náklady“, které lze velmi rychle instalovat a uvést do provozu. Tím je zajištěna minimální doba prostoje v lince. Tato nová řada dopravníků je navržena v souladu s koncepcí průmyslu 4.0 a je u ní kladen důraz na dva klíčové prvky: odolnost a flexibilitu.

 • Odolnost: dopravníkové moduly obsahují mechanické komponenty, které lze opakovaně používat a upravovat podle toho, jak se vyvíjí vaše podnikání.
 • Flexibilita: moduly pracují společně jako jeden multiagentní systém.

Scott case conveyors

Architektura elektrických prvků a decentralizované řízení v celé řadě byly navrženy tak, aby je bylo možno snadno přenastavovat. To umožňuje okamžitý růst vašeho systému při nízkých nákladech. Tato řada rovněž umožňuje integraci externích komponent a zapojení do stávajících výrobních linek. Každý modul má svou vlastní skupinu příslušenství, čímž je zajištěno dynamické řízení akumulace.

Dopravníky mají integrovanou řídicí architekturu EvoLink, která je postavena na čtyřech hlavních prvcích:

 • Modulárním rozvaděči – unikátní reference EvoBox, kterou lze zvětšit podle velikosti zařízení a konfigurace sestavy. Účelem těchto skříní je zajistit bezpečnost osob a analyzovat energetickou spotřebu v reálném čase.
 • Modulární kabeláži s rychlospojkami pro rychlou instalaci a rozběh zařízení. Spolupráce modulů je založena na smíšené typologii sítě.
 • Lokálním ovladači, který se stará o zajištění funkcí „vnitřní logistiky“ jednotlivých komponent. Ovladač splňuje standardy pro Ethernet a nabízí možnost propojení s WMS/WCS. Pravidla pro specifické směrování lze nakonfigurovat přímo v ovladači, takže se ulehčí provoz obsluze.
 • Software EvoWare slouží pro dynamický dohled nad linkou v reálném čase a vyniká pokročilými funkcemi údržby.

Celé řešení EvoLink je 100% elektrické, vyniká stupni krytí IP20 a IP54 a je s to přepravovat náklady o hmotnosti až 50 kg s těmito rozměry: základna 220 x 220 mm až 800 x 700 mm (minimální výška 25 mm). Většina z našich modulů pracuje s napětím 24 V DC. Spotřeba energie i hlučnost jsou proto velmi nízké. Moduly jsou zkonstruovány tak, aby je bylo možno rychle vyměňovat. Zkracuje se tak doba prostojů.

Jednotlivé komponenty jsou předem vybaveny kabeláží a otestovány v našem závodě.

Typy modulů

Scott straight conveyorRovné dopravníky

 • délky: 3 m, 2 m, 1 m a ½ rozteč
 • šířky: 510, 710 a 810 mm
 • akumulace v krocích (1-4) nebo souvisle v řadě
 • nulový tlak
 • rychlost 1 m/s nebo 2 m/s (s regulací)

Volitelné funkce: opakované popojíždění, vodicí systém zabraňující pádům, rozpoznávání (čtení, popřípadě ukládání), brzdy, vulkanizace.

Dopravníkové zatáčky

 • Scott curved conveyor2 poloměry zakřivení
 • 30°, 45° , 90°, 180° (6 x 45)
 • šířky: 510, 710 a 810 mm
 • nulový tlak, akumulace v krocích
 • rychlost 1 m/s nebo 2 m/s (s regulací)

Volitelné funkce: opakované popojíždění, vodicí systém zabraňující pádům

Vyřazovací, doplňovací a přesouvací moduly

 • Scott conveyor with a transfer unitzměna směru dopravy o 45°, 90°
 • 1 m/s nebo 2 m/s, zcela rovný

Volitelné funkce: vodicí systém zabraňující pádům

Rovný přemosťovací modul pro průchod požárními dveřmi

 • 2 m
 • poháněný motorem nebo gravitační
 • rychlost 1 m/s nebo 2 m/s
 • napojení na ovladač dveří

Vážicí moduly

 • různá rozlišení
 • Šířky: 510, 710 a 810 mm
 • rychlost 1m/s nebo 2m/s

Moduly pro překonání výškových rozdílů

 • Jednoduchý rovný dopravník s brzdou a vulkanizací pro mírný sklon <10°
 • Integrace komerčních zařízení (spojitých nebo nespojitých) do standardního systému EvoLink

Certifikace

Kontakt