Regálové zakladače - systémy "Mini loads"

Nabízíme vlastní „Mini load“ systémy, což jsou regálové zakladače pro "menší" zboží, typicky krabice nebo přepravky. Maximální hmotnost nákladu je 50 kg. Existuje celá řada modelů a velikostí v závislosti na požadované rychlosti a kapacitě, a samozřejmě také v závislosti na parametrech vašeho produktu.

regálové zakladače mini loadsMini loads jsou vhodné pro časově omezené skladování výrobků, například:

 • Jako mezisklad na díly během výrobního procesu – to umožňuje dodávat díly příslušným operátorům ve správný okamžik;
 • Jako mezisklad během procesu přípravy objednávky, před vychystáváním zboží nebo po něm.

Není obvyklé, aby byl celý sklad vybaven jedinou technologií. Řešení závisí na produktu (včetně hmotnosti, velikosti a zvláštních požadavků, jako je teplota) a obrátkovosti. Regálové zakladače Mini loads rozhodně nejsou tím pravým řešením pro pomalé a pravděpodobně ani pro příliš rychlé sklady. Naši konzultanti – spolu s vámi – vyberou správný "mix" technologií, které budou pro váš sklad nejlépe vyhovovat. Pro nás je zcela zásadní poznat vaše aktuální potřeby, přitom ale také musíme myslet na pravděpodobné potřeby budoucí. Je důležité, aby vybrané řešení nebránilo rozvoji skladu v budoucnosti.

Typy regálových zakladačů Mini loads

Zakládací systémy Scott Mini loads zahrnují dva hlavní typy:

 • "MOVICLASS" – systém se statickým skladováním předmětů, kde zakládání i odběr z regálů probíhá z jedné strany. Rychlost až 300 přesunů za hodinu.
 • "MOVISTOC" – systém s dynamickým skladováním, kde zakládání zboží probíhá z jedné strany regálu a odběr ze druhé. Rychlost až 850 přesunů za hodinu.

Oba systémy používají regály až 100 m dlouhé a 12 m vysoké.

Máme bohaté reference z řady průmyslových odvětví:

 • regálové zakladače mini loadsInternetové obchody, e-business
 • Automobilové součásti
 • Textilní výrobky
 • Kosmetika
 • Kancelářské potřeby
 • Knihy a časopisy
 • Potraviny
 • Mnoho dalších…

 • Související případové studie

Certifikace

Kontakt