Úpravy a modernizace

Kvůli strategickým či ekonomickým rozhodnutím může nastat situace, kdy bude nutné upravit nebo upgradovat vaše zařízení, aby splňovalo nové požadavky. Potřebné modifikace mohou být velmi různorodé.

Několik příkladů:

  • Upgrade PLC ze systému S5 na S7
  • Demontáž a odstranění částí nebo celých zařízení
  • Rozšíření stávající linky
  • Výměna „starých“ technologií za nové
  • Optimalizace zařízení
  • Výroba součástí podle vašich návrhů a výkresů

Certifikace/recertifikace kvality a bezpečnosti

Máme rozsáhlé zkušenosti s komplexními úpravami linek zaměřenými na zlepšení parametrů nutných pro úspěšnou (re)certifikaci dle stále se zpřísňujících norem a předpisů bezpečného provozování zařízení.

Certifikace

Kontakt