2013/09: Jak v Alvey řešíme problémy

Maarten van LeeuwenJeden zákazník se mě kdysi zeptal: "Vy nikdy nemáte při spouštění projektu potíže?" Odpověď byla a samozřejmě je, že problémy při realizaci projektů máme vždy. 

Proč tomu tak je? Existují tři hlavní důvody. Nejdůležitějším důvodem je to, že naši zákazníci jsou rychle se rozvíjející společnosti, z nichž většina pracuje alespoň na národní, ne-li mezinárodní či dokonce globální úrovni. Vezměte v úvahu, že typický prodejní cyklus v našem odvětví je šest měsíců nebo déle a realizace projektu může snadno trvat dalších devět měsíců. To znamená, že mezi našimi úvodními diskuzemi a časem dokončení instalace obvykle uplyne více než jeden rok. Mezitím naši zákazníci uvedou na trh nové produkty, výrobní stroje prodělají vývoj nebo změní konfiguraci či místo, a tak dále. Je tedy vysoce nepravděpodobné, že situace bude přesně taková, jaká byla, když jsme si projekt na začátku definovali. To vyžaduje značné dovednosti a pozornost jak ze strany našich projektových manažerů, tak od zákazníka. Stává se, že zákazník nepřikládá dostatečnou důležitost některým změnám, například mírně upravenému tvaru přepravky, jejíž vnější rozměry ale zůstávají stejné.

Druhým důvodem je komunikace. Jsme v technickém prostředí a spousta techniků není dobrými komunikátory. To je nepochybně pravda v naší společnosti, ale samozřejmě i u našich protějšků na straně zákazníka - a pochopitelně i na straně dodavatelů – i tam jsou obvykle také technici.

Jak se někdy mohou věci zvrtnout: Anglická část nápisu je pro řidiče jasná: Obytná zóna - zákaz vjezdu těžkým nákladním vozidlům". Spodní text ve Welštině ale zní: "Jsem nyní mimo kancelář. Zašlete mi dokumenty k překladu"...

S nadsázkou bychom mohli uvést jeden vtip o technicích: "V technice existují dva druhy lidí: ti, kteří věcem rozumí, ale nedokážou je řídit, a ti, kteří věci řídí, ale nerozumí jim." Takže tu máme situace, kdy se realizují rozsáhlé montáže zařízení - většinou v časové tísni - a v rychle se měnícím prostředí, a řízené lidmi, kteří mají ty nejlepší úmysly na světě, ale prostě nejsou nejlepšími komunikátory. Malý příklad: kdysi jsme měli provést drobné změny u dotykového panelu, což jsme učinili téměř okamžitě. O několik týdnů později mi volal rozzlobený zákazník, že to "stále" není hotové. Pravdou bylo, že to bylo hotové už týdny - ale náš člověk, který to dělal, to zákazníkovi nesdělil. Šel na místo, provedl změnu a odešel spokojeně domů. Zákazník samozřejmě panel nekontroloval každý den, aby ověřil, zda se nějakým kouzlem problém nevyřešil. Pokud se vám pokazí myčka na nádobí a čekáte na opravu, předpokládám, že také denně nekontrolujete, zda ji někdo mávnutím kouzelného proutku neopravil - což jsem řekl našemu kolegovi.

Třetím důvodem je bohužel to, že občas děláme chyby. (Abych byl upřímný, je to velmi vzácné, a i naši zákazníci je někdy dělají, ale o tom teď nemluvme). Ano, jsme chybující. Projekty jsou složité a náročné a obsahují mnoho velmi důležitých kritérií, která musíme brát v úvahu. Nemělo by se to stávat, ale občas se něco přehlédne…

Skutečnou otázkou není, zda máme při realizaci projektu problémy, ale jak je řešíme. Odpověď na tuto otázku je: s Vámi, našimi zákazníky.

Maarten van Leeuwen
Generální ředitel Alvey Group

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

zpět

Certifikace

Kontakt