Jak moc užitečné jsou pro vaše podnikání veletrhy?

Jak moc užitečné jsou pro vaše podnikání veletrhy?
 

2013/10: Veletrhy veletrhy

Maarten van LeeuwenZačala nám podzimní veletržní sezóna. Příští týden budeme vystavovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, tento týden nás můžete navštívit na Empacku v Bruselu a další týden na Foodpacking Event v Utrechtu. Pak bude následovat Jet Expo v Paříži, tedy ve městě kde bude příští rok událostí číslo jedna slavná Emballage. V listopadu nás ještě čeká výstava Europack-Euromanut v Lyonu. Nakonec jsme se nezúčastnili veletrhu Fachpack v Norimberku, ačkoliv bych zde býval rád vystavoval.

Tolik suchý výčet, proč se ale vůbec těchto veletrhů účastníme? Svoji kariéru jsem začínal ve společnosti American Express a pokud vím, na žádných výstavách jsme nikdy nebyli. Poté jsem pracoval ve společnosti Dole Food Company (ano, přesně tak: banány a ananasy), která se pravidelně účastnila Anugy v Paříži a velkého veletrhu v Kolíně nad Rýnem, jehož jméno jsem již zapomněl. I na těchto akcích jsme vždy do nekonečna diskutovali, zda má či nemá smysl zde být. Taková účast totiž vždy znamená velkou investici, jak co se týká času na přípravu a peněz za stánek, tak času stráveného na stánku po dobu akce.

A výsledky? Nevzpomínám si, že bych prodal jedinou plechovku s ovocem, už vůbec nemluvě o nějakých projektech, ani přímo na jakékoli výstavě nebo později v důsledku účasti na výstavě. Jednou mne společnost Dole Food poslala do Ruska, abych se tam v Moskvě postaral o naši veletržní účast. Stánek byl dopředu kompletně zajištěn, takže vše co se ode mne očekávalo, bylo „dorazit na místo, být přítomen a přijímat objednávky.“ Měl jsem tehdy na starosti Německo, a protože to bylo ze zemí, kde jsme působili, k Rusku nejblíž, byl jsem logicky pro tento úkol ideálním kandidátem. A tak jsem se jako dobrý poslušný voják vydal do Moskvy a prozkoumal zde den před zahájením výstavy již zmíněný stánek. Samozřejmě nebylo připraveno nic, kromě pár kartonových stěn a několika kusů levného nábytku. Naše vzorky, jejichž přeprava za hranice stála majlant (včetně povinného potvrzení o nulové radiaci – kde se takový dokument vůbec shání?) a krásné obrazy byly naházené na hromadu na podlaze. Naštěstí jsem s sebou měl lepicí pásku, takže jsem využil svých velmi omezených dekoračních schopností, jak jsem jen mohl. Následující ráno přišel můj první návštěvník - krásná paní v kožichu, následována dvěma asistenty. Dlouho na mne mluvila rusky, načež se usmála a tázavě se podívala. Tlumočník mi sdělil: „paní říká, že máte velice bídný stánek, a zajímalo by ji, proč tomu tak je“. Jako obvykle, v Moskvě jsme neprodali nic.

V potravinářském průmyslu se až do 60tých let měly věci úplně jinak; od starších kolegů jsem se dozvěděl, že veletrhy byly jedním z hlavních zdrojů zakázek. Proč tedy v tomto koloběhu pokračujeme i nadále, v dnešní době tzv. „globální vesnice“ a internetu? Naše linky se přece na veletrzích nedají ukazovat – jsou příliš velké. Vystavení byť jen jednoho paletizátoru by bylo nesmyslně nákladné a prakticky bez efektu, protože vstupní a výstupní dopravníky u našich vysokokapacitních zařízení zabírají stovky metrů čtverečních. Mohli bychom sice takové zařízení prezentovat staticky, ale to je stejně atraktivní, jako sledovat barvu, jak zasychá. Takže ani tady nenajdeme dobrý důvod proč se účastnit veletrhů.

Věřím, že tím pravým důvodem je, bez ohledu na internet, mobilní telefony i konferenční hovory, že se lidé rádi setkávají s jinými lidmi. Konec konců jsme společenskými tvory a doufám, že jimi i zůstaneme.  Toto je pravá podstata veletrhů – jde o společenskou událost. Je to místo, kde se setkáváme s dlouholetými zákazníky, povídáme si s konkurenty, potkáváme se s kolegy a dodavateli, na které obvykle nemáme čas. A právě tohle je nakonec tím nejdůležitějším faktorem, protože vztahy mezi lidmi jsou samým základem naší společnosti. 

Maarten van Leeuwen
Generální ředitel Alvey Group

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

zpět

Jak moc užitečné jsou pro vaše podnikání veletrhy?

Jak moc užitečné jsou pro vaše podnikání veletrhy?
 

Certifikace

Kontakt