Mělo by mezinárodní společenství reagovat na ugandské zákony proti homosexualitě?

Mělo by mezinárodní společenství reagovat na ugandské zákony proti homosexualitě?
 

2014/03: Uganda

Maarten van Leeuwen10. prosince 1948 byla podepsána Všeobecná deklarace lidských práv, kterou se zavázaly dodržovat všechny členské státy Spojených národů. Je vhodné zde část odcitovat:

Článek 2.

Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity. (zvýraznil jsem některá slova).

Tento týden přijala Uganda drakonické zákony zakazující homosexuální chování a “homosexualitu” jako takovou, s tím, že za “těžší projevy homosexuality” (ať už to znamená cokoli) budou ukládány doživotní tresty.

O této události bychom neměli mlčet, ani k ní zůstat lhostejní. Tyto zákony už někteří přirovnali – podle mne oprávěně – k Norimberským zákonům nacistického Německa. Dotčená minoritní skupina Uganďanů je nyní pronásledována ZA TO, ČÍM JSOU – a co nemohou žádným způsobem změnit. Prohlášení ugandské vlády, že homosexualita je otázkou osobní volby nebo výchovy, je samozřejmě nesmyslné.

Je také jasné, že tyto zákony jsou v přímém rozporu s principy Všeobecné deklarace lidských práv.

Co s tím můžeme dělat? A co může udělat mezinárodní společenství?

Za prvé, naštěstí lze ve světě pozorovat jasný a pozitivní trend směrem k mezinárodní spravedlnosti. Přestože mají státy svou suverenitu, všechno jim už neprojde. Navrhoval bych, aby Mezinárodní soudní dvůr stíhal členy ugandského parlamentu, společně s dalšími osobami zapojenými do této legislativy.

Za druhé, měla by být pozastavena mezinárodní pomoc Ugandě, což už se děje. Některé země plánují přesměrovat tuto pomoc na nevládní organizace. Myslím, že to je špatný postup. Ugandský parlament schválil tyto zákony, protože věřil, že tím získá více hlasů a popularity. Proto se musíme zaměřit na všechny v Ugandě, snad jen s výjimkou organizací, které se zabývají bojem proti této legislativě nebo podporují její oběti.

Za třetí, měli bychom se zamyslet, jestli zařadíme země jako jsou Uganda do seznamu našich dovolenkových destinací. Uganda sice stěží patří mezi oblíbené cíle, ale země jako Keňa a Tanzanie mohou. V těchto státech přitom platí podobné zákony proti homosexualitě, ačkoliv tresty jsou zde mírnější. Z toho důvodu jsem se rozhodl letos nejet na dovolenou do Tanzánie, ikdyž jsem to původně zvažoval.

Za poslední, měli bychom zvážit bojkot výrobků pocházejících z takovýchto zemí. (To bohužel není nic těžkého v případě Ugandy).

Ptáte se, proč by vám na tom vůbec mělo záležet? Když ani s největší pravděpodobností nejste homosexuální orientace? I přesto se vás to týká. Pokud se svět poučil z Druhé světové války alespoň v JEDNÉ věci, je to to, že se zlo musí odstranit v samém zárodku. Norimberské zákony se také týkaly “pouze” Židů. Ale činy kriminálních a chorých mozků, které stály za těmito zákony, se brzy dotkly milionů všech lidí.

Maarten van Leeuwen
Generální ředitel Alvey Group

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

zpět

Mělo by mezinárodní společenství reagovat na ugandské zákony proti homosexualitě?

Mělo by mezinárodní společenství reagovat na ugandské zákony proti homosexualitě?
 

Certifikace

Kontakt