Kromě bezpečnosti a ochrany zdraví, řešíte ve vaší firmě i pohodu při práci?

Kromě bezpečnosti a ochrany zdraví, řešíte ve vaší firmě i pohodu při práci?

 

2014/04: Naše politika ochrany zdraví a bezpečnosti

Maarten van LeeuwenU nás v Alvey mají zdraví, bezpečnost a pohoda při práci nejvyšší prioritu. To by samozřejmě mohl říct každý, ale nejde o prázdná slova. Vedení společnosti se na tato témata neustále soustředí, i přes všechny externí a interní tlaky, ať už finanční, provozní nebo obchodní. Zde je pár příkladů, co v této věci děláme:

  1. Bezpečnost. Ze všech tří uvedených – zdraví, bezpečnost a pohoda – musí mít BEZPEČNOST vždy prioritu. Jak to u nás v praxi chodí? V první řadě je klíčové, aby byli všichni zaměstnanci v této oblasti řádně PROŠKOLENI, a věděli, co je a co není bezpečné. Abychom toho dosáhli, jsou všichni zaměstnanci v Belgii (kromě těch čistě administrativních) certifikováni podle VCA (Nizozemský certifikační program pro dodavatele, řešící otázky bezpečnosti, zdraví a životního prostředí), a podobné školení provádíme také v České republice. Kromě toho mají všichni noví zaměstnanci přiděleného zkušeného kolegu, který jim radí a dohlíží na ně ve všech ohledech, s důrazem na bezpečnost. Tento postup je v Belgii vyžadován zákonem, v České republice jej aplikujeme dobrovolně. Je samozřejmé, že našim pracovníkům poskytujeme všechny potřebné bezpečnostní pomůcky – což je dáno zákonem a lze to snadno zajistit – a neustále dohlížíme, aby je všichni za každých okolností používali – a to už tak snadné není. Bezpečnost je první téma, které se řeší na VŠECH poradách vedení společnosti. Bezpečnost je také na programu všech setkání managementu se zaměstnanci, kde generální ředitelé při každé příležitosti připomínají, že bezpečnost při práci JE naší absolutní prioritou a NIKDY z ní nelze slevit, i když jde o jejího největšího nepřítele – čas.
  2. Zdraví a pracovní pohoda jdou do značné míry ruku v ruce s tím, jak vnímáme své povinnosti. Předpokladem pro pohodu je RESPEKT ke všem členům týmu, bez ohledu na jejich funkci. V naší společnosti neexistují nedůležité úkoly – od úklidu až po konstrukci – všechny jsou nezbytné pro to, abychom mohli zákazníkům dodat kvalitní produkty, které si objednali. Samozřejmě jsme také zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti bez ohledu na národnost nebo etnický původ, věk, pohlaví nebo sexuální orientaci. Dáváme prostor i zaměstnancům se sníženou pracovní schopností, pro které se snažíme dělat maximum s ohledem na snadný přístup do budov a zkrácenou pracovní dobu, je-li třeba.
    MOC RÁDI bychom měli v naší společnosti více žen, než u nás pracuje nyní. Nicméně jsme technicky zaměřená firma a je pravda, že jen velmi málo žen dnes volí technické vzdělání. Z toho důvodu pracuje převážná většina našich zaměstnankyň v administrativě. V tomto ohledu jsme plně závislí na zákonodárcích na národní a evropské úrovni.
  3. Snažíme se vytvářet pracovní prostředí vzájemné důvěry a podporujeme otevřenou a upřímnou diskuzi mezi zaměstnanci navzájem i mezi zaměstnanci a vedením. Oslovujeme se křestními jmény. U pozic, kde je práce řízena podle cílů, mají zaměstnanci velkou míru nezávislosti. 

Maarten van Leeuwen
Generální ředitel Alvey Group

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

zpět

Kromě bezpečnosti a ochrany zdraví, řešíte ve vaší firmě i pohodu při práci?

Kromě bezpečnosti a ochrany zdraví, řešíte ve vaší firmě i pohodu při práci?

 

Certifikace

Kontakt