Který druh paletizace preferujete?

Který druh paletizace preferujete?
 

2014/06: Je lepší single line nebo multi line paletizace?

Maarten van LeeuwenExistuje mnoho způsobů jak provádět ukládání zboží na paletu, a většina z nich dává v závislosti na okolnostech větší, či menší smysl. Paletizovat se dá:

  • Zcela manuálně
  • Polo-manuálně - s použitím zařízení, které obsluze usnadní zvedání produktů
  • Pomocí lineárních robotů
  • Pomocí kloubových robotů
  • Pomocí konvenčních paletizátorů - v režimu “single line”, tedy jeden paletizátor pro jednu linku (někdy se také označuje termínem “end of line”, tedy zařízení na konci linky)
  • Pomocí konvenčních paletizátorů, obsluhujících více linek najednou (multi line paletizace)

O robotech jsem již psal a nebudu se k nim proto znovu vracet. V budoucnu se možná ještě vrátím k tématům manuálního paletizování a lineárních robotů, ale dnes bych se chtěl věnovat problematice porovnání paletizace single line versus multi line.

Nejprve vysvětlím, o čem je řeč:

  • Single line paletizace znamená, že je každá výrobní linka napojena na JEDEN konkrétní paletizátor;
  • Multi line paletizace znamená, že je vícero výrobních linek napojeno na jeden nebo několik centralizovaných paletizátorů

Jak víte, my v Alvey dodáváme oba zmíněné typy. Každý z nich má své výhody i nevýhody, které jsou dané architekturou systému. Podívejme se, v čem spočívají.

Single line má výhodu v jednoduchosti a oproti multi line vyžaduje téměř vždy nižší počáteční investici. Obsluha tomuto systému snadno porozumí, protože se zde většinou manipuluje pouze s menším počtem druhů produktu a zařízení bývá zpravidla instalováno hned vedle nebo poblíž výrobní linky. Počáteční investice je nižší, A lze ji rozdělit do více fází tím, že se budou zařízení kupovat postupně jedno po druhém. Zákazník si také může vybrat jakéhokoliv dodavatele. To znamená, že pokud už jeden paletizátor má, nemusí nutně koupit další od stejného.

Single line řešení mají, kromě jiných, dvě hlavní nevýhody. Paletizační stroje se zde většinou umisťují v blízkosti výrobních linek a bývá jich mnoho. To zase znamená, že se nejspíše budou poblíž výroby nacházet také pracovníci obsluhy, dřevěné palety (které cestují po celé Evropě) a provoz vysokozdvižných vozíků. A to je podstatná nevýhoda, protože požadavky na hygienu a bezpečnost se neustále zvyšují. Další nevýhodu představují vyšší náklady na vlastnictví, které zahrnují obsluhu, náhradní díly, servis a spotřebu energie. Dalším důležitým kritériem pro mnoho našich zákazníků jsou prostorové požadavky na zařízení. Jejich výroba se postupně rozšiřuje a haly bohužel nemají tendenci být nafukovací, takže je každé volné místo drahocenné. End of line systémy mají nutně o mnoho větší prostorové nároky, než multi line systémy. Mají také ze své podstaty menší výkon, a to v tom smyslu, že když nejede výroba, např. během změny sortimentu, paletizátor na konci linky bude také nečinně stát. A nakonec, čistě statisticky, čím více zařízení máte, tím větší je pravděpodobnost, že se některé porouchá.

Výhody multi line systémů jsou v podstatě opakem nevýhod systémů single line, takže je zde není třeba opakovat. Multi line systémy mají ale také své specifické nevýhody. Za prvé, počáteční investice bývají podstatně vyšší a možnosti jejich rozložení do etap omezené. Za druhé, zákazník bude muset svému dodavateli (doufejme, že to budeme my) velmi důvěřovat, protože celá jeho výroba bude procházet JEDNÍM systémem. Za třetí, tento systém bude mnohem složitější, protože se bude centrálně manipulovat se širokým sortimentem různých produktů.

Jaké je tedy nejlepší řešení? U nás v Alvey vyrábíme oba druhy paletizací a já osobně nepreferuji jedno před druhým. Protože se na trhu pohybuje mnoho konkurentů, kteří nabízejí single line systémy, a málo těch, kteří zvládají multi line, máme samozřejmě z obchodního hlediska silnější pozici, pokud se projednává multi line řešení. To je ale poněkud sobecký pohled na věc, který doufám nikdy nepoužíváme. Mé instrukce to každopádně zakazují. Odpověď může opravdu dát pouze samotný zákazník. Jen on má možnost posoudit, které výhody a nevýhody jsou pro jeho firmu a konkrétní situaci nejdůležitější.

Maarten van Leeuwen
Generální ředitel Alvey Group

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

zpět

Který druh paletizace preferujete?

Který druh paletizace preferujete?
 

Certifikace

Kontakt