Myslíte si, že by vlády měly přijmout zákony, které by donutily firmy mít v nejvyšším vedení více žen?

Myslíte si, že by vlády měly přijmout zákony, které by donutily firmy mít v nejvyšším vedení více žen?
 

2014/07: Ženy v byznysu

Maarten van LeeuwenMnoho zemí zavedlo nebo zavádí legislativu k tomu, aby “donutilo” firmy zaměstnávat ženy na úrovni vrcholového vedení. Otázkou je, zda je to nezbytné a zda je to dobrá věc.

Svou kariéru jsem začal v American Expressu. Ženy na vedoucích pozicích se v této společnosti braly jako samozřejmost - minimálně polovina manažerů byly ženy. Avšak ředitelské pozice byly obsazeny ženami maximálně 2 z 10 a na nejvyšší úrovni (“VP”) byl poměr ještě horší. Taková byla situace v 90. letech. Možná se od té doby změnila k lepšímu, ale spíše se obávám, že zůstala v podstatě stejná.

Existují předsudky proti ženám ve vysokých vedoucích pozicích ve firmách? Osobně jsem se s takovým předsudkem jednou setkal (ne u American Expressu) a shodou okolností jsem jej tehdy pomohl vyřešit. Kromě tohoto ojedinělého případu jsem ale vždy pozoroval aktivní snahu ze strany vyššího managementu mít mezi sebou na této úrovni VÍCE žen (nebo alespoň NĚJAKÉ!). Proč? Mohu mluvit pouze ze své vlastní zkušenosti a nemám přístup k žádným formálním studiím. Podle mne bývají ženy obecně velmi dobré manažerky. Jsou profesionální, tvrdé, když je potřeba, soustředěné a, i když to může znít překvapivě, mají nižší tendenci k tomu, aby jejich rozhodnutí byla ovlivněna emocemi. Mohu se pouze domnívat, že ostatní mají podobné zkušenosti. Existují investiční fondy, které se soustřeďují na společnosti, kde mají ženy v nejvyšším managementu. A existují studie, které dokládají, že takové fondy dosahují lepších obchodních výsledků než průměr.

Pokud obecně nejsou žádné předsudky proti ženám v managementu, proč tedy na nejvyšších vedoucích pozicích není více žen?

Důvod se zdá být jasný: děti. Mít dítě má za následek odchod na mateřskou dovolenou a to znamená přerušení kariéry. V mnoha případech se tak stane na samém ZAČÁTKU kariéry, což zpravidla bývá nejkritičtější fáze. A navíc, jakkoliv “moderní” naše společnost je, břímě odpovědnosti za starost o dítě padá většinou na bedra ženy. Přestože má snahu budovat kariéru. Tato situace s sebou přináší nevyhnutelná omezení, která muže nepotkávají nebo se jich týkají v mnohem menším rozsahu. Může jít o omezenou možnost cestovat nebo pracovat v zahraničí, apod.

Dalším důvodem je odvětví, ve kterém působíme. Jsme technicky zaměřená společnost a zaměstnáváme techniky. Náš management sestává hlavně z inženýrů. Jsme v úzkém kontaktu se školami a univerzitami, ale naneštěstí je mezi jejich absolventy méně než 10% dívek a žen.

Proto jsem přesvědčen, že jde o mnohem zásadnější téma, které má kořeny v tom, jak JE POSTAVENA celá naše společnost. K tomu, aby se situace zlepšila, jsou nezbytné mnohem hlubší změny. Navíc si myslím, že čím méně vlády zasahují do práce firem, tím lépe. Bylo by lepší, kdyby šly vlády samy příkladem a jmenovaly třeba do poloviny ministerských postů ženy.

Pár slov závěrem. Jsem opravdu přesvědčen o tom, že by pro naši i každou jinou firmu bylo velmi přínosné mít mnohem více žen na vysokých řídících pozicích. Jenže se obávám, že jediný přínos zákonů, které se pro to vytvářejí, je zvýšení obecného povědomí o tomto problému. Jinak možná nebudou mít v praxi žádný skutečný dopad. 

Maarten van Leeuwen
Generální ředitel Alvey Group

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

zpět

Myslíte si, že by vlády měly přijmout zákony, které by donutily firmy mít v nejvyšším vedení více žen?

Myslíte si, že by vlády měly přijmout zákony, které by donutily firmy mít v nejvyšším vedení více žen?
 

Certifikace

Kontakt