Směřuje naše odvětví k decentralizaci pohonů?

Směřuje naše odvětví k decentralizaci pohonů?

 

2014/12: Větrné mlýny

Maarten van Leeuwen

Když mi bylo šest – uznávám, že už je to nějaký pátek – navštívili jsme skutečný, funkční větrný mlýn. Jeden z těch větších, které figurují na obrázcích propagujících Holandsko, obvykle v kombinaci s krávami a keramikou známou jako delftská fajáns.

Mlýn byl v provozu a mlel mouku. Hluk, prach a vibrace ve mně zanechaly nesmazatelné dojmy. Jasně si pamatuji příkré vratké schody bez zábradlí propojující několik podlaží. Na úzkém nejvyšším podlaží bylo hnací zařízení a kuželové ozubené kolo. O patro níže se nacházelo vlastní mlýnské zařízení, které mlelo mouku. Následovala další dvě nebo tři patra a na každém z nich se něco dělo a hýbalo – nemám ponětí co. Padací dvířka se otevírala a zavírala a pytle plné mouky padaly s hlasitým žuchnutím v oblacích prachu z jednoho patra na druhé. Všechny pohyblivé části byly propojené jedním provazem a tento provaz byl připojen na jediný pohon: větrné kolo s lopatkami.

Jeden pohon. To byla pro lidi klíčová otázka po stovky, možná tisíce let. Měli jsme k dispozici vítr, vodu a vlastně už nic moc dalšího, čím bychom mohli uvádět věci kolem nás do pohybu. Před dvěma staletími jsme objevili páru. Ale parní stroj je složité a nákladné zařízení, a jakmile nějaký máte, snažíte se jej využít na maximum.

Princip „jedné centrální hnací jednotky“ byl pro konstruktéry základním paradigmatem až do velmi nedávné doby: v automobilech se motor využíval k pohonu téměř všeho ostatního. V našem odvětví jsme se snažili – a do jisté míry stále snažíme – používat co možná nejméně pohonných jednotek a ještě je spojovat do uzavřených okruhů či jinak propojovat. Příkladem může být válečkový dopravník s podélnou hřídelí: má jeden velký motor s dlouhou hřídelí, na kterou jsou napojeny řemínky roztáčející jednotlivé válečky dopravníku. S jediným pohonem bychom mohli pohánět až 30 metrů dlouhý dopravník včetně zatáček. Říkám „mohli bychom“, protože tento typ dopravníku už není v našem výrobním programu.

Pneumatické systémy jsou rovněž příkladem principu „jediné pohonné jednotky“. O budoucnosti této technologie napíši někdy později. Prozatím stačí uvést, že se jedná o systém využívající jeden centrální zdroj energie, který se opakovaně využívá na více místech po celém závodě.

Svět ale nyní dospěl k novému technickému přístupu: decentralizovaným pohonům. Už se nesnažíme používat co možná nejméně pohonných jednotek – spíš je dáváme, kam to jen jde. To je jasně patrné u automobilů, kde se už dlouho okénka ovládají pomocí malého elektromotoru. O něco později byl zaveden elektrický posilovač řízení. V našem oboru se setkáváme s motorovými válečky. Jsme svědky toho, jak se pneumatická zařízení nahrazují elektromotory nebo servomotory.

Proč tomu tak je? Musíme si uvědomit, že v minulosti byly věci drahé, vzácné nebo vůbec neexistovaly, zatímco lidská síla byla levná. Tak to šlo po celá tisíciletí. V dané oblasti býval pouze JEDEN větrný mlýn, stavba dalšího byla složitá a nákladná a dost možná dokonce zakázaná. Až do sedmdesátých let dvacátého století mzdové náklady nepředstavovaly ani zdaleka nejvyšší položku v rozpočtech společností, zatímco elektrické pohony stály celé malé jmění (samozřejmě trochu přeháním, aby článek nebyl tak suchopárný). Konstruktéři tedy MUSELI takový zdroj pohonu využívat, kde jen mohli. Skutečnost, že to vyžadovalo určitou dobu na technickou přípravu a náročnou instalaci, byla až druhořadým problémem.

V současnosti jsou lidé drazí a těžko dostupní. Věci jsou levné. Konstruktéři se musí soustředit na zkrácení doby technické přípravy a také doby montáže a instalace. Z tohoto důvodu jsme čím dál více nuceni jít cestou „decentralizovaných pohonů“.

Existuje však ještě další a mnohem důležitější výhoda preferování decentralizovaného pohonu, a tou je modularizace. Modularizace umožňuje standardizaci dokonce i u malých sérií, jaké jsou běžné právě v našem odvětví. Standardizace je samozřejmě klíčová pro přežití, protože nám pomáhá zajistit, aby věci byly bezpečné a zároveň co možná nejlevnější. Decentralizované pohony navíc umožňují i decentralizovanou inteligenci, což je další velká věc, která se začíná prosazovat v našem odvětví. Ale o tom až v některém příštím článku.

Maarten van Leeuwen
Group Managing Director

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

zpět

Směřuje naše odvětví k decentralizaci pohonů?

Směřuje naše odvětví k decentralizaci pohonů?

 

Certifikace

Kontakt