Měli bychom imigrantům poskytnout neprodleně dokumenty a pracovní povolení?

Měli bychom imigrantům poskytnout neprodleně dokumenty a pracovní povolení?

 

Měsíční úvodník

Vítejte v Klubu Alvey! Na místě, kde s vámi chceme sdílet myšlenky a nápady a dokonce vás i pobavit. Prozkoumejte všechny stránky a jsme si jisti, že zde najdete užitečné a zajímavé informace, jak pro práci, tak pro volný čas. Doufáme, že se vám Klub Alvey bude líbit a podělíte se s námi o svůj názor.

2015/09: Humanitární krize

Maarten van LeeuwenV bezpečné vzdálenosti od nás – jak jsme se domnívali – lidé rozpoutali na tomto světě velký chaos. Tragédie v Sýrii, Iráku, Afghánistánu, Jemenu, na Ukrajině a v mnoha afrických zemích nutí tisíce lidí, aby opustili vše, co mají nebo měli, a vkročili do nejisté a riskantní budoucnosti. Mnozí z nich skončí v utečeneckých táborech, kde jsou zoufalé podmínky a výhledy na lepší budoucnost se blíží nule. Nejodvážnější z nich, nejmladší, nejodolnější, nejtalentovanější, podnikají nebezpečné cesty do Evropy. Naší Evropy, kde jsou věci bezpečné a životní podmínky patří k nejlepším na světě.

Jenže Evropa neexistuje. Když se to hodí politikům, existuje, a když se jim to nehodí, pak neexistuje. V tomto případě se pro naše politiky nehodí, že Evropa existuje, takže se běženci musí “registrovat v první zemi, kam přijeli”. To znamená, že velká část běženců končí v Itálii a v Řecku a tyto země jsou proto nezbytně přetíženy. Nejenom, že to není spravedlivé vůči těmto běžencům a těmto zemím, je to rovněž nezdravé z ekonomického úhlu pohledu.

Existuje precedens. Není to příliš dávno, kdy se tisíce Židů pokoušely uprchnout z nacistického Německa. Nacisté jim únik ztížili a mnoho zemí – včetně Nizozemí jako příklad – jejich přijetí ztížilo nebo učinilo nemožným. V té době nebylo známé extrémní nebezpečí, ve kterém se tito lidé nacházeli. Dnes se zdá naštěstí zřejmým, že současní migranti nejsou většinou vystaveni stejně absurdně extrémním rizikům, kterým nacisté vystavili naše židovské světové občany. Měl by toto být důvod, abychom se pokoušeli zastavit migranty před jejich snahou připojit se k nám v Evropě? Domnívám se, že odpověď zní ne, a to ze třech důvodů.

První důvod je humanitární. Jak je možné odmítnout někoho, kdo opustil vše a všechny, kdo cestoval za extrémního nebezpečí a pravděpodobně dal nějakým podvodníkům poslední peníze, které měl? Jaké zdůvodnění žádáme od takové osoby? Není pouhá skutečnost, že tento muž (nebo žena, samozřejmě) je zde pouze se svým ošacením a ničím jiným více než důvodem? Proč by tato osoba musela prokazovat během dlouhého a složitého procesu, že je v určitém druhu nebezpečí ve své domovské zemi? Není podstoupení extrémního (a statečného) kroku a opuštění všeho dostačující samo o sobě?

Druhý důvod je praktický: nemůžeme tyto lidi zastavit. Ať se budeme snažit, jak chceme, můžeme zabránit mnoha pokusům tady nebo jinde, ale nemůžeme přeměnit celou Evropu na gigantické vodě odolné vězení. Nejenom, že by to nefungovalo – tisíce lidí překročilo železnou oponu, když byla stále funkční. Můžeme zastavit některé běžence tady a jinde, ale nebudeme schopni zastavit velkou část z nich. Politici uvádějí, že problém musí být “napraven u zdroje.” To zní krásně, ale co světové společenství dělá, aby “napravilo” situaci v Sýrii nebo Somálsku, pokud máme jmenovat jen dva příklady? POKUD by společenství něco začalo dělat – a neříkám, že ví, CO by mělo dělat – trvalo by roky a možná desetiletí, než by se místní situace zlepšila. (Čímž neříkám, že bychom se o to neměli alespoň pokusit). Je zřejmé, že to, co politikové říkají, je možná pravdivé, ale ne příliš praktické pro lidi podstupující riziko ztráty svých životů DNES.

Třetí důvod je ekonomický. Většina Evropy má stárnoucí populaci a většina imigrantů jsou mladí lidé. To je dobré. Nemusíme se rovněž obávat, že by imigranti způsobovali nezaměstnanost ohromných rozměrů. Jedná se o socialistickou představu, že existuje pouze určitý objem práce pro určitý počet lidí a že čím více lidí přijde, tím méně práce pro ně bude. Opak je pravdou: lidé, rovněž imigranti, přinášejí práci. Hodně práce s tím, jak musí začínat od nuly a vytvářet svá živobytí a zakoupit si pračky a televizory. Na to potřebují peníze.

Samozřejmě, že imigranti potřebují určité krizové financování, aby překonali prvních několik týdnů. To není to, proč sem přišli, na rozdíl od toho, jak se vyjadřují extrémní strany. Přišli budovat novou a lepší budoucnost a přišli s tím nejlepším ze svých dovedností a úmyslů. To je důvod, proč potřebují pracovat, a pro tento účel potřebují pracovní povolení. Čím déle „zpracováváme“ jejich žádosti, tím je to nákladnější pro nás jako daňové poplatníky. Tomuto by se mělo předcházet.

Imigranti by měli získat úplné dokumenty a pracovní povolení v co nejkratším možném čase. Tímto způsobem přeměníme problém v příležitost pro dobro Evropy a samozřejmě pro dobro imigrantů. Jedná se o klasickou situaci, kde vítězem jsou obě strany.

Pokud tedy umožníme vstup stovkám tisíc migrantů, změní se tím náš svět? V konečném důsledku samozřejmě ano. Změnilo to Spojené státy americké v to, čím jsou dnes, a změní to Evropu v to, čím bude zítra. Je to tak špatně? Pamatujme, že jedinou stálou věcí v životě je změna…

Maarten van Leeuwen
Group Managing Director

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

Předchozí články

    Měli bychom imigrantům poskytnout neprodleně dokumenty a pracovní povolení?

    Měli bychom imigrantům poskytnout neprodleně dokumenty a pracovní povolení?

     

    Certifikace

    Kontakt