Rozumějí Vaši dodavatelé intralogistických systémů dobře dlouhodobým potřebám Vašeho závodu?

Rozumějí Vaši dodavatelé intralogistických systémů dobře dlouhodobým potřebám Vašeho závodu?

 

Měsíční úvodník

Vítejte v Klubu Alvey! Na místě, kde s vámi chceme sdílet myšlenky a nápady a dokonce vás i pobavit. Prozkoumejte všechny stránky a jsme si jisti, že zde najdete užitečné a zajímavé informace, jak pro práci, tak pro volný čas. Doufáme, že se vám Klub Alvey bude líbit a podělíte se s námi o svůj názor.

2015/11: Intralogistické výzvy

Maarten van Leeuwen

Společnost Alvey působí ve dvou hlavních směrech podnikatelské činnosti: paletizace a to, co nazýváme “logistická řešení”. Oba směry podnikatelské činnosti jsou charakteristické svými jedinečnými výzvami. Zaměřme se na to, co představuje výzvy na straně logistických systémů.

Než začneme, musíme porozumět tomu, o čem hovoříme. To samotné již představuje první výzvu. Naší interní definicí je “zacházení se zbožím, třídění zboží a přeprava zboží z místa, kde bylo zboží vyrobeno.” Velká část zboží, jakmile je vyrobena, projde minimálně jedním z těchto kroků: od výroby po (dočasné) skladování, od skladování po distribuční centrum, z tohoto distribučního centra do dalšího centra, a odsud k zákazníkovi, který bude možná potřebovat opětovně se zbožím nakládat, aby jej doručil ke konečnému spotřebiteli. Společnost Alvey působí ve všech těchto oblastech, jak jsme již psali a zveřejnili dříve.

Výzvami při této činnosti, které vnímáme, jsou mimo jiné (i) nepředvídatelnost objemů, (ii) objemy období „špiček“, (iii) množství SKU v kombinaci s (iv) rychlými změnami SKU a (v) dovednosti operátorů.

Nepředvídatelnost objemů je způsobena skutečností, že logistická centra představují dodavatele služeb pro ostatní – ať se jedná o stejnou organizaci nebo pro jiné organizace nebo koncové spotřebitele. Proto jsou logistická centra závislá na tom, co se děje jinde. Je snadné si uvědomit, že tento vývoj může být vysoce nepředvídatelný v případě internetových obchodů, ale rovněž v oblasti distribuce potravin a nápojů, kde mohou mít velký vliv prosté věci jako je počasí.

Dále mnoho logistických center zažívá velké objemy v období špiček, které naopak závisejí na takových věcech, jako je otevírací doba obchodů a potřeba propojení do organizovaných distribučních sítí.

Pokud tyto nebudou dostatečné, bude zde pravděpodobně velký počet SKU, se kterými má být nakládáno, které mají navíc tendenci rychle se měnit v důsledku toho, že se objevují nové výrobky, nové trendy na trhu, a také v důsledku sezónnosti! Více SKU v typickém případě rovněž znamená více druhů a velikostí balení. Od krabice velikosti cigaretového balení po bedny velikosti palety obsahující cokoliv až po položky jako je potrubí výfuku, které je v podstatě nemožné přepravovat automatizovaným způsobem.

Při uvážení veškeré této složitosti existuje potřeba práce operátorů. Tito operátoři musí být vysoce přizpůsobiví a proškolení, připraveni pracovat pod tlakem a musí být velmi přesní. Chyby jsou velmi nákladné. Není však obvykle hospodárné nebo dokonce realizovatelné upoutávat pozornost absolventů vysokých škol na tento druh práce a je třeba počítat s pracovní silou s dovednostmi na relativně nízké úrovni.

Jak společnost Alvey reaguje na takové potřeby? Vše začíná co nejúplnějším pochopením podnikatelské činnosti, ve které náš zákazník působí. To však není všechno: potřebujeme porozumět tomu, kam podnikatelská činnost našeho zákazníka směřuje v předvídatelné budoucnosti tak, abychom mohli budovat odstupňovaný systém, který je dostatečně malý ve svém počátku pro zajištění návratnosti investice, který může stále růst s tím, jak a pokud se podnikatelská činnost zákazníka rozšiřuje. K čemuž obvykle dochází a obvykle mnohem rychleji než je předpokládáno. Žádná dvě logistická centra nejsou stejná tak, jako nejsou stejná žádná dvě řešení společnosti Alvey pro taková centra. Druhou podstatnou záležitostí je potřeba aplikace správné technologie pro odpovídající výzvu. To znamená, že logistická řešení v typickém případě zahrnují kombinaci technologií, s některými úseky vybavenými přepravníky, některými, které jsou otevřené nebo mají pevně instalované regály, v některých úsecích je vychystávání prováděno pomocí seznamu a v jiných pomocí světla nebo hlasu. V podnikání neexistuje situace, kdy  “jedna velikost vyhovuje všem”. Ergonomika je velice významná pro všechny operátory stejně jako přátelské prostředí pro uživatele. Přátelské prostředí pro uživatele zahrnuje takové prvky jako velmi jasné a jednoznačné prostředí pro uživatele a řadu pokynů, kterým je jednoduché porozumět, ve formě vývěsek a nálepek. Neměli bychom zapomínat, že fluktuace operátorů je vysoká a někteří z operátorů mohou pocházet z cizích zemí a mají omezenou znalost místních jazyků. Jazyková znalost může být obecně velice snadno překonána při vychystávání pomocí hlasové situace, kde jazyk může být snadno přizpůsoben jazyku země operátora. Nic z tohoto není dostatečné. Návrh systému a softwaru musí rovněž, a zejména, vzít v úvahu, že se mohou vyskytnout chyby. Co se stane, když operátor odebere krabici z přepravníku, odkud by neměl a naopak? Co se stane, pokud operátor vychystá chybnou položku nebo chybný objem této položky? Jak může být taková chyba zjištěna a jak může být napravena? 

Vše výše uvedené vede k závěru, že společnost Alvey sama o sobě nemůže správně navrhnout jediný logistický systém. Abychom mohli dospět ke správnému řešení, existuje pouze jediná cesta: důkladný dialog se zákazníkem realizovaný v atmosféře otevřenosti a důvěry.

Maarten van Leeuwen
Group Managing Director

Chcete-li reagovat na tento článek, pošlete nám e-mail na adresu club@alvey.be.

 

Předchozí články

    Rozumějí Vaši dodavatelé intralogistických systémů dobře dlouhodobým potřebám Vašeho závodu?

    Rozumějí Vaši dodavatelé intralogistických systémů dobře dlouhodobým potřebám Vašeho závodu?

     

    Certifikace

    Kontakt