Silná a jednotná Evropská unie je součástí odpovědi na výzvy, kterým dnes Evropa čelí.

Silná a jednotná Evropská unie je součástí odpovědi na výzvy, kterým dnes Evropa čelí.

 

Měsíční úvodník

Vítejte v Klubu Alvey! Na místě, kde s vámi chceme sdílet myšlenky a nápady a dokonce vás i pobavit. Prozkoumejte všechny stránky a jsme si jisti, že zde najdete užitečné a zajímavé informace, jak pro práci, tak pro volný čas. Doufáme, že se vám Klub Alvey bude líbit a podělíte se s námi o svůj názor.

2016/02: Nákaza

Maarten van Leeuwen„Takové věci se dnes již nestávají, žijeme v moderní době“ tvrdil kdosi mému zesnulému otci v roce 1933 v souvislosti s možným nebezpečím nacistického režimu. Lidé byli v roce 1933 přesvědčeni o tom, že žijí v moderní době, stejně jako si to myslíme my dnes. Tito lidé neviděli svůj svět jako černobílý film - jako my dnes -, ale v plných barvách jako skutečný.

Kdo četl knihu „Mor“ (La Peste) Alberta Camuse, jistě si pamatuje její konec: „Mor ještě není u konce. Skrývá se v kanálech a kdykoli se může v nečekaném okamžiku znovu vynořit.“ (tak nějak zněla slova; četl jsem tu knihu před více než třiceti lety. Poselství však zůstává stejné).

Musíme mít neustále na paměti, že naše „moderní“ západní kultura a civilizace nejsou něčím, co bychom měli považovat za samozřejmost. Ani za nějaký dar. Jde naopak o věc, pro jejíž uchování a posílení musíme velmi tvrdě pracovat. To není úkol pro politiky - to je úkol pro nás všechny. Proč?

V mnoha ohledech jsou problémy, kterým dnes čelíme, srovnatelné s turbulentními dobami Výmarské republiky. Samozřejmě, máme Evropskou unii, kterou vytvořili vizionáři, ale která je nyní vratká v důsledku desítek let špatného řízení, neuvážených rozhodnutí i zbabělosti a sobectví nezodpovědných politiků. Můžeme si nyní položit otázku, zda je Evropská unie stále ještě evropská a zda je to vůbec ještě unie. Tento institut reagoval pozdě na hospodářskou krizi - o řadu let později než USA, na krizi v Řecku odpověděl takovým způsobem, jaký jsme byli všichni nuceni sledovat, a nezdá se ani, že by měl nějakou odpověď na krizi v Sýrii nebo na uprchlickou krizi.

Tato neschopnost správně reagovat způsobuje nedostatek soudržnosti mezi zeměmi, které se proto do značné míry musejí starat samy o sebe. Příliv stovek tisíc uprchlíků - a já myslím, že jich budou miliony, než vše skončí -, je samozřejmě děsivý. Zažíváme teroristické útoky a jsme svědky událostí, které se staly v Kolíně nad Rýnem a dalších městech. My všichni jako občané jsme vystaveni situaci, kterou nelze kvalifikovat jinak než chaotickou. A hledáme odpovědi. To je samozřejmě obrovská příležitost, na kterou čekají extrémistické strany. Extrémistické strany přicházejí s jednoduchými odpověďmi. S uklidňujícími odpověďmi - alespoň pro většinu lidí.

Pravdou ale je to, že jednoduché odpovědi neexistují. Jak už jsem psal dříve, nemůžeme prostě nechat miliony uprchlíků venku v chladném prostředí, stejně jako nemůžeme a neměli bychom ignorovat konflikt v Sýrii. A bez ohledu na to, jak politováníhodné byly a jsou události v Kolíně nad Rýnem a v dalších místech, nemůžeme očekávat, že příchod stovek tisíc cizinců bude bez problémů. Bez vážných problémů.

A to není vše. Rovnováha moci ve světě se očividně posouvá. Bez ochrany skutečné Evropské unie nemají dokonce ani větší země šanci konkurovat a přežít do budoucnosti.

Co musíme udělat? Co můžeme udělat? Za prvé, nesmíme reagovat na umělé vyvolávání strachu. Nesmíme zobecňovat. Musíme trvat na svých hodnotách a prosazovat tyto hodnoty, k nimž patří například práva žen, práva homosexuálů a všechny další cenné výdobytky naší západní civilizace. Musíme však také jednoznačně trvat na tom, že nově příchozí osoby, které nemohou nebo nechtějí respektovat tyto hodnoty a dodržovat je, musejí prostě odejít. Určitě nemůžeme věřit politikům, kteří přicházejí s jednoduchými odpověďmi.

Řešení situace skýtá samotná Evropské unie. Musíme vybudovat silnou a soudržnou Evropskou unii. Jak? Ať se nám to líbí nebo ne, tento úkol nutně patří politikům. K tomu však potřebujeme politiky s jasnou vizí, odvahou a s podporou veřejnosti. Nepotřebujeme politiky, kteří nám říkají to, co si myslí, že chceme slyšet. Ale takové, kteří nám jsou schopni sdělit své vize pro silnou, soudržnou a prosperující Evropskou unii. Bohužel se zdá, že takoví politici jsou dnes mimořádně vzácní.

Maarten van Leeuwen
Group Managing Director

If you wish to react to this article, you can send us your feedback to club@alvey.be.

 

Předchozí články

    Silná a jednotná Evropská unie je součástí odpovědi na výzvy, kterým dnes Evropa čelí.

    Silná a jednotná Evropská unie je součástí odpovědi na výzvy, kterým dnes Evropa čelí.

     

    Certifikace

    Kontakt