Potřebujeme silně sjednocenou a demokraticky řízenou Evropu?

Potřebujeme silně sjednocenou a demokraticky řízenou Evropu?

 

Měsíční úvodník

Vítejte v Klubu Alvey! Na místě, kde s vámi chceme sdílet myšlenky a nápady a dokonce vás i pobavit. Prozkoumejte všechny stránky a jsme si jisti, že zde najdete užitečné a zajímavé informace, jak pro práci, tak pro volný čas. Doufáme, že se vám Klub Alvey bude líbit a podělíte se s námi o svůj názor.

2016/07: Představuje Brexit příležitost?

Maarten van Leeuwen

Čtenáři mých předchozích článků dobře znají můj názor: jsem jednoznačně pro sjednocenou a demokraticky řízenou Evropu. Mám k tomu řadu důvodů, na jejichž opakování tu není dostatek místa.

Jako dříve bych všem zájemcům o danou problematiku doporučil přečíst si vynikající knihu Guye Verhofstada „Evropská nemoc”.

Domnívám se, že současná Evropa je neudržitelná. Je to těžká stavba bez základů. Nejdůležitějším nedostatkem, a věřím, že hlavním důvodem nespokojenosti, je nedostatek demokratické kontroly. Ano, existuje parlament, ale nejmenuje ani nekontroluje výkonnou moc. Výsledkem je, že nevíme, kdo skutečně rozhoduje. A dalším důsledkem je, že lidé nevědí, koho nebo co by měli volit v případě, že se jim rozhodování, nebo spíše jeho nedostatek, nelíbí.

Přitěžujícím faktorem je potřeba jednomyslnosti u všech rozhodnutí, s výjimkou těch nedůležitých. A právě na důležitých rozhodnutích záleží, ne na těch triviálních. Věřím, že většina bude souhlasit, že je nereálné předpokládat, že 27 lidí, natožpak 27 skupin lidí reprezentujících různé kultury, jazyky, politické názory a agendy by se mohlo někdy na něčem kromě triviálních záležitostí jednomyslně shodnout. Z tohoto důvodu jsou nutná zákulisní jednání a setkání, nikoli veřejné debaty v parlamentu. To samozřejmě zvyšuje mezi lidmi v Evropě pocit neklidu.

Co dál? Možná, že Skotsko uspořádá hlasování o nezávislosti a možná opustí Británii a vstoupí do Evropy. To by podle mého názoru bylo dobře. V Severním Irsku samozřejmě existuje značné riziko konfliktu. A uvidíme, co se stane v nadcházejících volbách ve Španělsku. Je těžké odhadnout, co se bude dít ve Francii a Nizozemsku, ale předpokládám, že pravicové strany „pro odchod“ tam představují jen malou, i když hlasitou, menšinu. Řecko však může být další zemí, která Evropu opustí, z důvodů, o kterých jsem také už psal.

Současnou Evropu nelze napravit kvůli nedostatku vizionářských vůdců a chybějícím základům. Možná je Brexit budíček našim politikům, ale pochybuji o tom. Myslím, že Evropa se bude postupně rozpadat, což se může jevit jako špatná věc. Nicméně, jsem si jist, že jakmile tento proces dostane spád, objeví se lídři, kteří začnou budovat novou Evropu. Tato nová Evropa se bude pravděpodobně skládat pouze z malého počtu zemí, dejme tomu Nizozemska, Belgie, Lucemburska, samozřejmě Německa, a možná i Francie. Můžeme jen doufat, že potom vytvoří skutečnou Evropu, se skutečným parlamentem, který jmenuje a kontroluje reálnou a odpovědnou výkonnou moc. A stejně jako ve Francii, kde nemá každá provincie svého ministra ve vládě, nepotřebujeme, aby ve výkonné moci byly zastoupeny všechny země.

Jsem si jist, že v dlouhodobém horizontu je Brexit příležitostí – pro nás, Evropany. A Velká Británie? Domnívám se, že obyvatelé, kteří zde hlasovali pro odchod, byli z velké části uvedeni v omyl. Pro Velkou Británii nebo to, co z ní zůstane v delším časovém horizontu, je Brexit jednoznačně špatná věc. Je velmi pravděpodobné, že se toho pro ně moc nezmění, protože oni -  i my – budeme stále potřebovat nejrůznější smlouvy, abychom mohli i nadále dělat to, co děláme už více než 40 let. To zase znamená, že budou muset i nadále "platit" – stejně jako Norsko nebo Švýcarsko. Jinými slovy, budou muset žít s rozhodnutími Bruselu, bez vlivu na rozhodování. Byl by to historický paradox, protože by se rozhodovalo o nich bez nich. V České republice v takových situacích stále říkáme "o nás, bez nás". A to od Mnichovské dohody z roku 1938, kdy se rozhodlo o Československu bez jeho účasti a iniciátorem akce byla ... Velká Británie.

Maarten van Leeuwen
Group Managing Director

If you wish to react to this article, you can send us your feedback to club@alvey.be.

 

Předchozí články

    Potřebujeme silně sjednocenou a demokraticky řízenou Evropu?

    Potřebujeme silně sjednocenou a demokraticky řízenou Evropu?

     

    Certifikace

    Kontakt