Existuje v naší společnosti tendence ke "zjednodušování" všeho za každou cenu?

Existuje v naší společnosti tendence ke "zjednodušování" všeho za každou cenu?

 

Měsíční úvodník

Vítejte v Klubu Alvey! Na místě, kde s vámi chceme sdílet myšlenky a nápady a dokonce vás i pobavit. Prozkoumejte všechny stránky a jsme si jisti, že zde najdete užitečné a zajímavé informace, jak pro práci, tak pro volný čas. Doufáme, že se vám Klub Alvey bude líbit a podělíte se s námi o svůj názor.

2016/09: Zpátky do školy

Maarten van Leeuwen

Je září, což znamená pro mnohé z nás návrat do školy. Stále si pamatuji tu zvláštní vůni nových věcí, které jsem vždycky do nového školního roku potřeboval, knihy, které jsme dostali ze školní knihovny, na které jsme si sami museli nasadit nové obaly – což se mi nikdy moc nedařilo – a první opravdový den ve škole, objevování, kdo zůstal a kdo byl nový, seznamování se s novými učiteli a zjišťování, zda pověsti o nich byly oprávněné, což často byly.

Vzdělání má samozřejmě prvořadý význam. Je důležité na individuální úrovni, protože dobré vzdělání je nutným, i když nikoliv dostačujícím předpokladem pro úspěšnou kariéru. Je důležité na firemní úrovni, protože pouze firmy s vysoce talentovanými a vzdělanými zaměstnanci mohou doufat v přežití. A z mnoha důvodů je důležité i na úrovni společnosti jako celku. Ve skutečnosti na vzdělaných voličích závisí samotné přežití naší demokracie.

Náš vzdělávací systém je v ohrožení ze tří stran. Jedna z nich je tu už relativně dlouho, další dvě jsou nové. Jaké jsou tyto hrozby?

Potenciální hrozbou je již dlouhou dobu to, že učitelé jsou obvykle kariérními učiteli, kteří nikdy nedělali a pravděpodobně nikdy nebudou dělat nic jiného, než učit. To znamená, že mnozí učitelé nikdy neopustili školu. A to jim ztěžuje schopnost vytvářet spojení mezi teorií, kterou vyučují, a různými způsoby využití těchto znalostí, například v průmyslu. Domnívám se, že by bylo lepší, kdybychom mohli mezi učitele nějakým způsobem začlenit lidi z průmyslu, i kdyby to mělo být jen na několik hodin týdně.

Druhou hrozbou je to, čemu říkám "zjednodušování" světa. Na všech úrovních naší společnosti existuje jakási nevyslovená touha po jednoduchosti. Zjednodušení může vypadat jako dobrá věc, a často i je, ale ne vždy. Učení se zpaměti se může zdát zbytečné, pokud má člověk po ruce za všech okolností iPad a může si věci "vygooglit". Ale učením se zpaměti trénujeme mozek. Udržování mozku v kondici je stejně důležité, jako udržování kondice tělesné. A některé věci zpaměti vědět musíme, v osobním životě i v podnikání. Například předpokládám, že znáte zpaměti vlastní adresu. V podnikání pozoruji, že mnozí mladší kolegové si nedokáží zapamatovat některá základní čísla, například stav našich zásob (mimochodem příliš vysoký) nebo obrat s našimi hlavními dodavateli. Dalším příkladem je zjednodušování řeči, ve Francouzštině například vypouštění tzv. průtažného přízvuku "^", protože je "obtížný", a stejně není slyšet. Tak se zkrátka argumentuje. Takže super, prostě ho vypouštějme. Bude to mnohem jednodušší. O několik let později se chudák student snaží naučit cizí jazyk, například angličtinu. Pokud by věděl, že  znak ^ nahrazuje "s", které se používalo v minulosti, okamžitě by si uvědomil, že slova jako "tempête", "forêt" nebo "fête" (jen několik příkladů z mnoha) jsou v podstatě totožná se slovy tempest, forest a feast.

Třetí hrozba pro náš vzdělávací systém samozřejmě přichází s imigrační vlnou, kterou jsme v poslední době sledovali a v dohledné budoucnosti budeme i nadále sledovat. Čtenáři mých dřívějších komentářů vědí, že nejsem odpůrcem této imigrace; věřím, že je v našem zájmu – pokud se bude řídit rozumně. (Což, pokud jsou novinové články, které čtu, jen z poloviny pravdivé, je opravdu velká otázka, ale to je úplně jiné téma). V některých městech již pozorujeme, že školy v určitých oblastech mají většinu žáků "cizího" původu, se špatnou znalostí místního jazyka. Úroveň vzdělávání trpí, protože učitel nemůže postupovat rychleji, než třída. Místní rodiče začínají své děti posílat do jiných škol a ocitáme se v začarovaném kruhu. Tento problém se může ještě zhoršit s příchodem našich nových spoluobčanů. A může vyústit ve vznik "elitních" škol a "normálních" škol, přičemž studenti těch "elitních" budou mít podstatně lepší kariérní vyhlídky než ostatní. Tomu je třeba za každou cenu zabránit, protože by to mělo za následek společnost s nerovnými příležitostmi. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že demokracie začíná s rovnými, nebo přinejmenším přibližně rovnými příležitostmi pro všechny.

Maarten van Leeuwen
Group Managing Director

If you wish to react to this article, you can send us your feedback to club@alvey.be.

 

Předchozí články

    Existuje v naší společnosti tendence ke "zjednodušování" všeho za každou cenu?

    Existuje v naší společnosti tendence ke "zjednodušování" všeho za každou cenu?

     

    Certifikace

    Kontakt